Izdots "Skrundas novada" 2019. gada jūlija numurs

Izdots

Izdots Skrundas novada pašvaldības informatīvā izdevuma ”Skrundas novads” 2019. gada jūlija numurs.

Šajā izdevumā:

 • Pirmās lappuses slejā lasītājus uzrunā SIA "Skrundas komunālā saimniecība" valdes loceklis Sandis Japēņins;
 • Vai būt patstāvīgam novadam?;
 • Konkursam "Mēs Skrundas novadam!" apstiprinātie projekti;
 • Ziņas īsumā: AS "Latvenergo" rīko izsoli; Informācija iedzīvotājiem!; Nakts koncerts Raņķos; Vasaras nometnes; Mobilā diagnostika;
 • Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Skrundas novadā turpinās;
 • Raņķu, Rudbāržu un Nīkrāces pagastos paveiktais;
 • Konsultācijās Kurzemē iedrošina potenciālos aizbildņus, adoptētājus un audžuģimenes;
 • Grozījumi 2012.gada 29.novembra saistošajos noteikumos Nr. 12/2012 „Par ielu tirdzniecību un tirgus statusa piešķiršanas kārtību Skrundas novadā”;
 • PASKAIDROJUMA RAKSTS Skrundas novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr. 2/2019 “Grozījumi Skrundas novada pašvaldības 2012. gada 29. novembra saistošajos noteikumos Nr. 12/2012 “Par ielu tirdzniecību un tirgus statusa piešķiršanas kārtību Skrundas novadā””;
 • Grozījumi 2017.gada 26. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 9/2017 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Skrundas novada iedzīvotājiem”;
 • PASKAIDROJUMA RAKSTS Skrundas novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr. 4/2019 “Grozījumi Skrundas novada pašvaldības 2017. gada 26. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 9/2017 “Par sociālās palīdzības pabalstiem Skrundas novada iedzīvotājiem””;
 • Aicina uz Dzīves skoliņas nodarbībām;
 • Grozījumi 2013. gada 24. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 23/2013 „Par pabalstiem Skrundas novada iedzīvotājiem”;
 • PASKAIDROJUMA RAKSTS Skrundas novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr. 5/2019 “Grozījumi Skrundas novada pašvaldības 2013. gada 24. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 23/2013 “Par sociālās palīdzības pabalstiem Skrundas novada iedzīvotājiem””;
 • No idejas līdz elektrības pieslēgumam: Ar ko sākt?;
 • Jaunieti, maini dzīvi, piedalies projektā “PROTI un DARI!”;
 • Aicinām piedalīties stikla šķiratlonā un bez maksas atbrīvoties no stikla taras!;
 • Īstenos projektu "Atklātā iespēja";
 • Skrundas novada domes 2019. gada 27. jūnija domes sēdē lemtais;
 • Skrundas novada pašvaldības policija informē par notikumiem jūnijā;
 • Skrundas novada iedzīvotājus aicina līdz 31. jūlijam pārslēgt līgumus par atkritumu apsaimniekošanu;
 • Noslēdzies Skrundas novada pašvaldības izsludinātais jaunatnes iniciatīvas projektu konkurss;
 • Vasara Skrundas jauniešu centrā;
 • Bibliotēku ziņas jūlijā;
 • Par gaidāmajiem pasākumiem Skrundā, Nīkrācē, Rudbāržos un Raņķos;
 • Kapu svētki;
 • Skrundas novada dzimtsaraksts ziņo.

Elektroniski Skrundas novada pašvaldības informatīvā izdevuma numurus var lasīt ŠEIT.