Izdots "Skrundas novada" 2019. gada jūnija numurs

Izdots

Izdots Skrundas novada pašvaldības informatīvā izdevuma ”Skrundas novads” 2019. gada jūnija numurs.

Šajā izdevumā:

 • Pirmās lappuses slejā lasītājus uzrunā Skrundas novada pašvaldības IT administrators Sandris Kuzmickis;
 • Darbs attīstībai un iedzīvotājiem;
 • Programmas “Latvijas skolas soma” pasākumi 2018./2019. m.g. Skrundas novadā;
 • Ziņas īsumā: Izsola zemes un mežaudzes; Izsola dzīvokli; Pieredzes apmaiņas brauciens; Piedalies akcijā “Tako Kurzemē!”;
 • Raņķu, Rudbāržu un Nīkrāces pagastos paveiktais;
 • Noslēdzies iepirkums par atkritumu apsaimniekošanu;
 • Izstrādāts risinājums e-pakalpojuma pieejamībai ikvienam iedzīvotājam;
 • Bērniem ar invaliditāti Kurzemē joprojām pieejami bezmaksas sociālie pakalpojumi;
 • Skrundas novada domes 2019. gada 30. maija domes sēdē lemtais;
 • Skrundas novada pašvaldības policija informē par notikumiem 2019. gada maijā;
 • Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam Skrundā, Liepājas 41A;
 • Aicina mācīties pieaugušos;
 • Aktualitātes Skrundas vidusskolā;​​
 • Bibliotēku ziņas jūnijā;
 • Skrundas novada dzimtsaraksts ziņo;
 • Par gaidāmajiem pasākumiem Skrundā, Nīkrācē, Rudbāržos un Raņķos;
 • Piesakies Bērnības svētkiem!

Elektroniski Skrundas novada pašvaldības informatīvā izdevuma numurus var lasīt ŠEIT.