Izmaiņas Dienas centra pakalpojumu pieejamības laikos

Izmaiņas Dienas centra pakalpojumu pieejamības laikos Skrundas novada pašvaldības iestādē “Alternatīvās aprūpes dienas centrs”, sākot ar 2. februāri, ir mainīti pakalpojumu pieejamības laiki.   TRENAŽIERI Pensionāriem un invalīdiem, uzrādot atbilstošu apliecību – bez maksas:
Otrdienās 8.00-12.00
Ceturtdienās 8.00-12.00
Citiem interesentiem par maksu:
Pirmdienās 13.00-21.00
Otrdienās 13.00-21.00
Trešdienās 13.00-21.00
Ceturtdienās 13.00-21.00
Piektdienās 13.00-17.00
Sestdienās 10.00-14.00
  • 1 st. trenažieri bez dušas izmantošanas – EUR 1,50;
  • 1 st. trenažieri ar dušas izmantošanu – EUR 2,00;
  • abonements (10 reizes) bez dušas izmantošanas – EUR 13.50;
  • abonements (10 reizes) ar dušas izmantošanu – EUR 18.00.
DUŠAS, VEĻAS MAZGĀŠANA
Otrdienās 8.00-20.00
Ceturtdienās 8.00-20.00
Sestdienās 10.00-14.00
Tikai pensionāriem un invalīdiem, uzrādot atbilstošu apliecību, un citiem, uzrādot trūcīgās personas izziņu – EUR 1,50. Teksts: Daina Ābele, Alternatīvās aprūpes dienas centra vadītāja