Izmaiņas platību maksājumos

Izmaiņas platību maksājumos Šā gada jūlijā Lauku atbalsta dienests organizēja tikšanos ar sabiedriskām organizācijām par plānotām izmaiņām platību maksājumu saņemšanā. Zemāk apkopotas atbildes uz organizāciju jautājumiem un provizoriskās atbalsta likmes.   Galvenās izmaiņas šobrīd saistītas ar pesticīdu lietošanas aizliegumu zaļināšanas platībās, sākot ar 2018. gadu.    1. No nākošā gada EPS sistēmā zaļināšanas prasībām atbilstošu kultūraugu (piem., lauku pupu, zirņu u.c.) audzēšanā būs jānorāda vai lietos pesticīdus vai nē. Pesticīdu lietošanas aizliegums attiecas arī uz papuvēm laikā līdz 15. jūlijam. Pēc 15. jūlija papuvēs varēs lietot glifosātus, lai sagatavotu augsni ziemāju sējai. Zaļināšanas prasību nodrošināšanai sākot ar 2018. gadu kā ainavu elementi tiks iekļauti meliorācijas grāvji, kas nodrošinās 1 m = 10 m2 zaļināšanas platību. Ja grāvis atrodas starp divu īpašnieku laukiem, tad 1 m = 5 m2.  Šobrīd LAD plāno organizēt mācības lai izskaidrotu kā ar ĢIS karšu palīdzību, eksportējot datus no EPS, modelētu saimniecības grāvju aizņemto platību. Elektroniskā pieteikšanās sistēmā grāvju platību aprēķins būs pieejams tikai nākamā gada pavasarī.   2. Sakarā ar kultūraugu nelabvēlīgiem augšanas apstākļiem, aizkavētu augu attīstību, nolemts: 1) pagarināt ilggadīgo zālāju nopļaušanas termiņu līdz 15.septembrim (iepriekš 15.augusts). Savukārt papuvju un ilggadīgo stādījumu kopšanas termiņš nav mainīts. 2) Dārzeņiem nevērtēs augu blīvumu. Ja pretendē uz BSA (saistīto) atbalstu, tad līdz 31.augustam jāsaglabā augu atliekas, nevar lauku pārart. Pārējiem augiem augu blīvums tiks vērtēts bez izmaiņām. Piem., ja saimniecībā ir rets lauku pupu sējums un neatbilst noteiktam augu skaitam uz 1 m2, tad jāraksta LAD iesniegums, kur atsauc pieteikšanos uz BSA vai bioloģisko maksājumu (BLA). Ja līdz kontroles apmeklējumam tas nebūs izdarīts, tad kontrole laukam piešķirs kodu Nr.792, par kuru varēs saņemt VPM, bet tiks noteikta arī pārdeklarācijas sankcija un netiks piešķirts BSA un BLA. Bioloģiskās saimniecībās, ja netiek nodrošināts noteiktais augu blīvums, var mainīt kodu uz papuvi, kura līdz 15.septembrim jāapstrādā. Izmaiņas EPS pieteikumā var veikt sazvanoties ar LAD.    JAUTĀJUMI UN ATBILDES   Informāciju sagatavojusi: Ilze Skudra, konsultante augkopībā, augkopības nodaļa SIA "Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs"