Izmaiņas Skrundas novada pašvaldības darba laikā

Š.g. 30. decembrī Skrundas novada pašvaldība apmeklētājus pieņems un apkalpos līdz plkst. 15.00, bet kase darbosies līdz plkst. 12.00. Savukārt saskaņā ar MK rīkojumu Nr. 245 “Par darba dienu pārcelšanu 2015. gadā” darba diena no piektdienas, 2015. gada 2. janvāra, pārcelta uz sestdienu, 2015. gada 10. janvāri.