Izmaiņas Skrundas novada pašvaldības darba laikā

30. aprīlī Skrundas novada pašvaldība apmeklētājus pieņems un apkalpos līdz plkst. 15.00, bet kase darbosies līdz plkst. 14.00.