Izmaiņas Skrundas novada pašvaldības darba laikā

Informējam par izmaiņām darba laikā - strādājam sestdien, 21. aprīlī, līdz plkst. 15.00, pirmdiena, 30. aprīlis - brīvdiena.     Pamatojums: Ministru kabineta rīkojums Nr. 211, Rīgā 2017. gada 25. aprīlī (prot. Nr. 21 17. §) “Par darbadienas pārcelšanu 2018. gadā”. Pamatojoties uz Darba likuma 133. panta ceturto daļu, no valsts budžeta finansējamās institūcijās, kurās noteikta piecu dienu darba nedēļa no pirmdienas līdz piektdienai, pārcelt darbadienu no pirmdienas, 2018. gada 30. aprīļa, uz sestdienu, 2018. gada 21. aprīli.