Izmaiņas Skrundas pilsētas bibliotēkas darba laikā.

  27.septembrī Skrundas pilsētas bibliotēka slēgta.Darbinieces piedalās profesionālās pilnveides kursos Latvijas Nacionālajā bibliotēkā.
No 9. līdz 14.oktobrim bibliotēka slēgta. Notiek grāmatu krājuma inventarizācija. Atvainojamies par sagādātajām neērtībām.

Gunita Strode, Skrundas pils.b-kas vadītāja Tālr.: 63331552