Izmaiņas Sociālā dienesta klientu pieņemšanas laikos

Izmaiņas Sociālā dienesta klientu pieņemšanas laikos Skrundas novada pašvaldības aģentūra “Sociālais dienests” informē, ka, sākot ar 2015. gada 2. februāri, ir veiktas izmaiņas sociālo darbinieku pieņemšanas laikos.   Turpmāk sociālie darbinieki Skrundā, Kalēju ielā 6, kā arī Rudbāržu, Nīkrāces un Raņķu pagastu pārvaldēs klientus pieņems:
  • PIRMDIENĀS no plkst. 09.00-12.00 un 13.00-18.00;
  • TREŠDIENĀS no plkst. 9.00-12.00 un  13.00-17.00;
  • CETURTDIENĀS no plkst. 9.00-12.00 un 13.00-17.00.
Informāciju sagatavoja: Anda Vītola, Skrundas novada p/a "Sociālais dienests" direktore
Tālrunis: 26667415
e-pasts: socdienests@skrunda.lv