Izmantojot jauno ekipējumu, apseko Ventas upi

Izmantojot jauno ekipējumu, apseko Ventas upi

27. oktobrī Skrundas novada pašvaldības policija sadarbībā ar Valsts vides dienesta Liepājas reģionālās vides pārvaldes galvenajiem inspektoriem Jāni Sprugevicu un Viesturu Cimermani veica reidu pa Ventas upi posmā no Skrundas tilta līdz Raņķiem.

Mērķis bija pārbaudīt makšķerniekus, kas nodarbojās ar makšķerēšanu no upes krasta. Izmantojot Zivju fonda ietvaros iegādāto ekipējumu, tika apsekotas arī vietas, kur varētu būt izvietoti tīkli vai citi zvejniecības rīki. Reida laikā no upes tika izcelts nelegāli izvietots 30 m garš zvejas tīkls un viens zvejas murds. Diviem makšķerniekiem tika izteikts brīdinājums par to, ka nevarēja uzrādīt makšķerēšanas kartes. Par konstatētajiem pārkāpumiem tika sastādīts akts.

Reida laikā policijas inspektori apguva iemaņas arī darbam ar eholotu.

Š.g. 15. oktobrī Skrundas novada pašvaldības policijas inspektori apmeklēja drona lietošanas kursus, kuru noslēgumā saņēma sertifikātu. Izmantojot dronu, ir veikts patstāvīgs reids, apsekojot Ventas upi no putna lidojuma. Šajā reizē nekādi pārkāpumi netika konstatēti.

2015. gada 22. decembra Ministru kabineta noteikumos Nr. 800 “Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumi” ir norādīti makšķerēšanas aizlieguma periodi atsevišķās upēs un ezeru daļās.

Kā jau zināms, Skrundas novads ir bagāts ar lašupēm un foreļu upēm, un citām ūdenstilpēm, kas ir ļoti nozīmīgas dažādu zivju sugu dzīvotnes un to saglabāšana ir viena no vides aizsardzības prioritātēm.

Zivju resursu aizsardzībai Skrundas novada pašvaldības policija sadarbojas ar Valsts vides dienesta Liepājas reģionālās vides pārvaldes inspektoriem, kuri zvejas kontrolē izmanto arvien jaunas inovatīvas metodes – novērošanu ar droniem, ūdenstilpju apsekošanu ar eholotēm, termokamerām un nakts redzamības ierīcēm. Tā kā Skrundas novada pašvaldības pienākums ir veikt makšķerēšanas un zvejas noteikumu ievērošanas kontroli savā administratīvajā teritorijā, lai stiprinātu pašvaldības policijas spējas operatīvi reaģēt uz saņemtajām ziņām par iespējamiem pārkāpumiem Skrundas novada ūdenstilpēs, ar Valsts zivju fonda atbalstu ir iegādāts jauns aprīkojums, īstenojot projektu “Aprīkojuma iegāde zivju resursu aizsardzībai Skrundas novadā” Valsts zivju fonda pasākuma "Zivju resursu aizsardzības pasākumi, ko veic valsts iestādes vai pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu aizsardzība" ietvaros.

Projekta rezultātā ir iegādāts speciāls aprīkojums zivju resursu aizsardzības uzlabošanai - laiva ar attiecīgu tās komplektāciju – dzinēju, piekabe, kā arī kvadricikls, ar kuru transportēt laivu, nakts redzamības iekārta un drons, lai būtu iespēja fiksēt pārkāpumus arī no attāluma un diennakts tumšajā laikā.

 

Informāciju sagatavoja: Andis Doniņš, Skrundas novada pašvaldības policijas vecākais inspektors