Iznākusi decembra "Lauku Lapa" un "Zivju Lapa"

Iznākusi decembra Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs izdevis 2014. gada decembra ”Lauku Lapu”, kurā apkopota lauku uzņēmējiem noderīga informācija, kā arī “Zivju Lapu”.   2014. gada decembra “Lauku Lapas” galvenās tēmas:
 • LLKC valdes priekšsēdētājs Mārtiņš Cimermanis: Mācīties, domāt pelnīt;
 • Atbalstīs vaislas sivēnmāšu saglabāšanu;
 • Izsniegta pirmā „Bordo karotīte”;
 • Veicina komposta un biohumusa ražošanu;
 • Izmaiņas likumos, kas attiecas arī uz lauksaimniekiem;
 • Aicina informēt par saimniecības darbības izbeigšanu;
 • LAD informācija:
  o Ieguldījumi materiālajos aktīvos,   o Kā kļūt par LAD klientu,   o Sākta avansu izmaksa lauksaimniekiem
 • Izmaiņas mēslošanas līdzekļu lietošanas prasībās;
 • Moderno tehnoloģiju izmantošana lopkopībā;
 • Darbojas interešu grupas piena lopkopībā;
 • Reģions, kas iedvesmo - Vulkānzeme Austrijā;
 • Pārtika: ražo un marķē pareizi!
 • Briseles gaiteņos:
   o Klonu gaļai ieviesīs aizliegumu,    o Liellopu elektroniskā identificēšana,    o Krīze ES Liellopu sektorā;    o Mājražošana: Dzērveņu audzēšanā ievilka mantotais purvs.
 • “Lauku Lapas” kalendārā ir norādīti svarīgākie datumi, kurus lauku uzņēmējs nedrīkst aizmirst 2015. gada janvārī. 
2014. gada decembra "Lauku Lapu" SKATĪT ŠEIT Iznākusi arī 2014. gada decembra "Zivju Lapa” – SKATĪT ŠEIT. Informācijas avots: http://www.llkc.lv