Iznākusi Lauku Lapa Nr. 9 (113)

Iznākusi Lauku Lapa Nr. 9 (113) Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs izdevis 2014. gada septembra "Lauku Lapu", kurā apkopota lauku uzņēmējiem noderīga informācija.   2014. gada septembra "Lauku Lapas" galvenās tēmas:
 • Krievijas embargo sekas mazinās ar atbalstu ciltsdarbam;
 • Šoruden Latvijas piena produkcijai atvērsies Ķīnas tirgus;
 • EK iedarbina atbalsta pasākumus piena nozarei;
 • Uzlabo uzņēmējdarbības vidi bioloģiskās lauksaimniecības jomā;
 • Ciltsvērtības un pārraudzības datus apkopos pēc vienotas metodikas;
 • Veicinās komposta un biohumusa ražošanas nozares attīstību;
 • Grozījumi likumā par zemes privatizāciju;
 • Aktīvi rit ražas novākšana;
 • Polijas laukos valda daudzveidība;
 • Izmaiņas ierobežojumiem aizsargjoslās gar virszemes ūdensobjektiem;
 • Rudens – lopbarības izvērtēšanas laiks;
 • Svarīga informācija par ĀCM;
 • Higiēnas ietekme uz mastītu izplatību fermā;
 • Aizvadītas sestās aitu dienas;
 • Skolas sāk izvēlēties vietējo bioloģisko pārtiku;
 • Tirdziņi lauku reģionos ir nepieciešami;
 • Mājražotājas Ainas Mušas pieredze.
 • "Lauku Lapas" kalendārā ir norādīti svarīgākie datumi, kurus lauku uzņēmējs nedrīkst aizmirst 2014. gada oktobrī.
2014. gada septembra "Lauku Lapu" SKATĪT ŠEIT. Iznākusi arī "Zivju Lapa" Nr. 3 (25) (SKATĪT ŠEIT). Informācijas avots: http://www.llkc.lv