Iznākusi marta mēneša „Lauku Lapa”

LAD paziņojumiem un pieņemtajiem MK noteikumu grozījumiem;
Valsts atbalstu lauksaimniecībai 2012. gadā (Lasīt šo rakstu...);
Latvijas Lauku saimniecību uzskaites datu tīklu (SUDAT) (Lasīt šo rakstu...);
"Lauku Lapas" pilno elektronisko versiju skatīt šeit Gada pārskata sastādīšanas pamatprasībām (Lasīt šo rakstu...);
Uzņēmuma ienākuma nodokļa aprēķināšanas kārtību (Lasīt šo rakstu...);
Tehnisko pakalpojumu cenām 2011.gadā (Lasīt šo rakstu...);
Gudru saimniekošanu Latvijas laukos (Lasīt šo rakstu...);
Zālāja nozīmi liellopu ēdināšanā (Lasīt šo rakstu...);
Semināriem dzīvnieku pārvadātājiem (Lasīt šo rakstu...);
LLKA uzsākto ziedojumu vākšanu lobēšanas kampaņai.

Kā parasti „Lauku Lapā” ir svarīgākie datumi, kurus nedrīkst aizmirst lauku uzņēmējs 2012. gada aprīlī. (Kalendāru skatīt šeit...).