Izskrien Latviju Nīkrācē!

Izskrien Latviju Nīkrācē! 18. novembrī sveiksim Latviju 99 gadu jubilejā un parādīsim, ka esam aktīva, stipra un varoša tauta! Sāksim dienu aktīvi un kopīgi izskriesim Latvijas kontūru Nīkrāces pagastā.  Pulcēsimies Nīkrāces pamatskolas sporta laukuma teritorijā ap plkst. 11.45, lai plkst. 12.00 varam sākt skrējienu „Izskrien Latviju Nīkrācē!” Trases garums 2.250 kilometri.  Informāciju apkopoja: Ilona Rītiņa, Nīkrāces pagasta sporta darba organizatore