"Izslēdz gaismu, ieslēdz pārmaiņas!"

19. martā no plkst. 20.30–21.30 Nīkrāces pamatskolas EKO padome aicina visus Skrundas novada iedzīvotājus piedalīties akcijā “Zemes stunda”, domāt un rīkoties videi draudzīgāk. Zemes stunda ir starptautisks pasākums, kura dalībnieki tiek aicināti izslēgt gaismu un maznozīmīgās elektriskās iekārtas uz vienu stundu. Simboliskās akcijas mērķis ir aktualizēt klimata pārmaiņas un popularizēt elektroenerģijas taupīšanu ikdienā.