Izsludina 2013.gada pieteikumu konkursu Nordplus programmā

Izsludina 2013.gada pieteikumu konkursu Nordplus programmā  Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) aicina izglītības iestādes un organizācijas iesniegt pieteikumus Nordplus Jauniešu, Pieaugušo, Augstākās izglītības, kā arī Horizontālā un Ziemeļvalstu valodu programmā, lai īstenotu sadarbības projektus izglītībā starp Baltijas un Ziemeļvalstīm. Nordplus programmas kopējais budžets 2013.gadam ir apmēram 9 miljoni eiro. Programmā piedalās Baltijas un Ziemeļvalstis: Dānija (arī Grenlande un Fēru salas), Somija, (arī Ālandu salas), Īslande, Norvēģija, Zviedrija, Latvija, Lietuva un Igaunija. Nordplus projekti veicina starpkultūru sadarbību, uzlabo un ievieš jauninājumus Ziemeļvalstu un Baltijas valstu izglītības sistēmās.

Līdzšinējie projekti ir parādījuši, cik daudzveidīgi un vērtīgi var izmantot šo programmu, lai dažādotu mācību pieredzi. Aicinot pieteikties Nordplus konkursam, VIAA Starptautiskās sadarbības programmu nodaļas vadītāja Larisa Vaļte stāsta:

„Vienā no daudzajiem veiksmīgajiem projektiem Jauniešu programmas ietvaros Latvijas un Igaunijas skolēni kopā ar skolotājiem radīja galda spēles, kas palīdz apgūt vides aizsardzības tēmas un kliedēt mītus par klimatisko pārmaiņu norisi. Augstākās izglītības programmas projektā Ālandu salās dalībnieki ne tikai apguva svešvalodas, bet arī ieguva vērtīgas zināšanas par citu kultūru, sadzīves apstākļiem un izglītības sistēmu. Ceram, ka pozitīvu pieredzes stāstu mums būs arvien vairāk.”

Līdz 1.martam pieteikumus var iesniegt šādās apakšprogrammās:
  • Nordplus Jauniešu programmas projektos var paredzēt skolēnu klašu braucienus pie saviem vienaudžiem, skolēnu prakses, skolotāju apmaiņu un citas aktivitātes, kuras uzlabo izglītības kvalitāti un attīsta starpkultūru dialogu.
  • Nordplus Augstākās izglītības programma atbalsta Ziemeļu un Baltijas reģiona izglītības iestāžu pieredzes apmaiņu, inovatīvu ideju pārņemšanu un kopīgu radīšanu, sadarbības veidošanu ar darba devējiem, vairāku augstskolu kopēju programmu attīstīšanu, kā arī individuālās studentu un pasniedzēju mobilitātes projektus.
  • Nordplus Pieaugušo izglītības programma attīsta sadarbību starp pieaugušo izglītības iestādēm un ievieš jauninājumus pieaugušo izglītības kvalitātes uzlabošanai.
  • Nordplus Ziemeļvalstu valodu programma veicina Ziemeļvalstu valodu (primāri dāņu, norvēģu un zviedru) apguvi bērniem un jauniešiem, kā arī atbalsta šo valodu mācību materiālu, metožu un stratēģiju izstrādi visu līmeņu izglītības sistēmās.
  • Nordplus Horizontālā programma ir starpnozaru programma, kas nodrošina jaunas un paplašinātas sadarbības iespējas mūžizglītībā, paredzot tādas aktivitātes kā seminārus, konferences, inovatīvus kursus un tml.
Projektu iesniegumi jāiesniedz elektroniski, izmantojot jauno projektu sistēmu ESPRESSO, kas atrodama Nordplus oficiālajā mājas lapā www.nordplusonline.org. Sistēma projektu iesniedzējiem būs pieejama no 2013.gada 14.janvāra.

Visi interesenti ir aicināti uz VIAA organizētajiem informatīvajiem semināriem par katru no programmas veidiem 29. un 31.janvārī, savukārt detalizētāku informāciju par projektu pieteikumu aizpildīšanu varēs iegūt 5. un 7.februāra semināros. Vairāk par konkursu, katras programmas mērķiem, projektu īstenotāju pieredzi, līdzfinansējuma apjomu un semināru norises vietām un laikiem lasiet VIAA mājas lapā www.viaa.gov.lv/nordplus.
Papildu informācija:
Dace Zaldāte,
VIAA Komunikācijas un programmu publicitātes nodaļas
vecākā informācijas speciāliste
Tālr.: 67201170, 29207373
E-pasts: dace.zaldate@viaa.gov.lv