Izsludina konkursu “Labākais sociālais darbinieks Latvijā - 2015”

Izsludina konkursu “Labākais sociālais darbinieks Latvijā - 2015” Labklājības ministrija (LM) līdz 31. augustam izsludina konkursu “Labākais sociālais darbinieks Latvijā – 2015”. Konkursa mērķis ir apzināt sociālos darbiniekus Latvijā, kuri aktīvi un godprātīgi darbojas sociālā darba praksē, sniedz profesionālu atbalstu iedzīvotājiem dažādu sociālo problēmu risināšanā un novēršanā, popularizēt sociālā darbinieka profesiju Latvijā. Pretendenti tiek izvirzīti un vērtēti šādās nominācijās:
  • Labākais iedzīvotāju izvirzītais sociālā dienesta sociālais darbinieks Latvijā 2015;
  • Labākais iedzīvotāju izvirzītais nevalstiskā sektora sociālais darbinieks Latvijā 2015;
  • Labākais darba devēja izvirzītais sociālās institūcijas vadītājs Latvijā 2015;
  • Labākais darba devēja izvirzītais sociālais darbinieks Latvijā 2015.
Kandidāts, ar vislielāko punktu skaitu, neatkarīgi no nominācijas tiek nominēts par Labāko sociālo darbinieku Latvijā 2015. gadā. Katrai nominācijai ir sava elektroniski aizpildāmā anketa, ar mērķi visiem iesniedzējiem piedāvāt vienādas iespējas un prasības anketu aizpildīšanā, par katru pretendentu sniedzot informāciju pēc vienādiem kritērijiem. Lai pretendētu uz titulu "Labākais sociālais darbinieks Latvijā – 2015.”, jābūt Latvijā strādājošam sociālajam darbiniekam, kuram ir atbilstoša izglītība un vismaz 3 gadu pieredze sociālā darba jomā. Konkursā vērtēs pretendenta ieguldījumu sociālā darba prakses attīstībā, starpprofesionālo un starpinstitucionālo sadarbību, sociālā darba praksē pielietotās inovatīvās sociālā darba metodes un ieguldījumu sociālā darba profesijas attīstībā. Konkursu LM īsteno sadarbībā ar Sociālo darbinieku biedrībuLatvijas Pašvaldību savienību, Latvijas Pašvaldību sociālo dienestu vadītāju apvienību un Latvijas Profesionālo sociālā darba speciālistu asociāciju, kuru pārstāvji strādās žūrijā, lai vērtētu iesniegtās anketas un piešķirtu atbilstošus titulus. Žūrija anketas izskatīs un lēmumu pieņems līdz 2015.gada 11.septembrim. Pieteikumu aizpildīšana notiek elektroniski vietnē www.visidati.lv: Anketas ir sastādītas elektroniski, paredzot, ka katram pieteicējam par pretendentu jāsniedz atbildes uz visiem anketas jautājumiem, tā izslēdzot iespēju sniegt dažādas, pārāk izvērstas un subjektīvas atbildes, nodrošinot līdzvērtīgas prasības un iespējas pret visiem pretendentiem. Kandidāts, kura praksi un zināšanas anketas aizpildītājs novērtējis piešķirot katrā anketas jautājumā un anketas summā maksimālo punktu skaitu, netiks vērtēts, sakarā ar to, ka, iespējams, novērtējot ar maksimālo punktu skaitu visās jautājumu kategorijās, anketas iesniedzējs nav bijis objektīvs, neskatoties uz pieņēmumu, ka katrs pieteikuma iesniedzējs ir labticīgs tās aizpildīšanā. Konkursa nolikums ir pieejams LM interneta vietnē www.lm.gov.lv Informāciju sagatavoja: Iveta Kancēna LM Komunikācijas nodaļas vadītājas p.i. T.67021615 iveta.kancena@lm.gov.lv