Izsludina konkursu uz vecākā valsts vides inspektora ierēdņa vietu

Izsludina konkursu uz vecākā valsts vides inspektora ierēdņa vietu Dabas aizsardzības pārvalde izsludina konkursu uz Kurzemes reģionālās administrācijas vecākā valsts vides inspektora/es ierēdņa vietu uz nenoteiktu laiku (pilna darba slodze).  Prasības pretendentiem:
 • atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām;
 • augstākā izglītība vides, dabas, meža zinātnēs vai augstākā izglītība tiesību zinātnēs, kas papildināta ar atbilstošām speciālajām mācībām dabas aizsardzības jomā;
 • zināšanas un praktiskā pieredze dabas un vides aizsardzības normatīvo un tiesību aktu jomā un pielietošanā;
 • zināšanas un praktiskā pieredze administratīvā pārkāpuma kodeksa pielietošanā;
 • labas komunikācijas un sadarbības prasmes;
 • augsta atbildības sajūta, prasme strādāt ar liela apjoma informāciju, spēja patstāvīgi pieņemt lēmumus;
 • labas prasmes darbam ar biroja tehniku un MS Office programmatūru;
 • svešvalodu (krievu, angļu vai vācu valodas) zināšanas;
 • B kategorijas autovadītāja apliecība.
Galvenie darba pienākumi:
 • veicot regulāras uzraudzības pārbaudes, kontrolēt aizsargājamo teritoriju, mikroliegumuun dabas aizsardzību regulējošo normatīvo aktu ievērošanu, tai skaitā īpaši aizsargājamo sugu un īpaši aizsargājamo biotopu aizsardzības un izmantošanas prasību ievērošanu;
 • saskaņā ar dabas aizsardzību regulējošajiem normatīvajiem aktiem sagatavot atļaujas, sniegt atzinumus un saskaņojumus dabas aizsardzības jomā;
 • sniegt nepieciešamo informāciju par aizsargājamām teritorijām, īpaši aizsargājamām sugām un īpaši aizsargājamiem biotopiem un to aizsardzības režīmu;
 • saskaņā ar dabas aizsardzību regulējošajiem normatīvajiem aktiem sniegt nosacījumus un sagatavot atzinumus dažāda līmeņa teritoriju plānojumiem;
 • piedalīties pārvaldes īstenoto projektu dabas aizsardzības jomā īstenošanā;
 • veikt dabas datu ievadi dabas datu pārvaldības sistēmā „Ozols”.
Piedāvājam:
 • veselības apdrošināšanas polisi;
 • ikgadējo apmaksāto papildatvaļinājumu līdz 10 darba dienām atbilstoši amata pienākumu izpildes rezultātiem;
 • amata pienākumu veikšanai nepieciešamo mobilo sakaru pakalpojumu apmaksu;
 • iespēju izmantot dienesta autotransportu amata pienākumu veikšanai;
 • kvalifikācijas paaugstināšanas iespējas, apmeklējot seminārus un mācību kursus;
 • ērtu un komfortablu darba vidi draudzīgā kolektīvā;
 • iespēju iegūt unikālu pieredzi vadošajā dabas aizsardzības iestādē valstī.
Mēnešalga: 600 līdz 750 euro (bruto) atbilstoši piešķirtajai kategorijai. Amats klasificēts26.3.amatu apakšsaimē, III līmenī, 9 mēnešalgu grupā Pārbaudes laiks: 6 mēneši. Biroja adrese: “Šlīteres mežniecība”, Šlītere, Dundagas novads, LV-3470 Pārraugāmās teritorijas atrodas Dienvidkurzemes reģionā, t.sk., Alsungas, Pāvilostas, Liepājas, Saldus, Rucavas, Nīcas, Vaiņodes, Grobiņas, Skrundas, Aizputes u.c. novados. Motivācijas vēstuli, CV un izglītību apliecinoša dokumenta kopiju iesniegt vai nosūtīt pa pastu Dabas aizsardzības pārvaldei, Baznīcas ielā 7, Siguldā, LV–2150 vai Dabas aizsardzības pārvaldes Kurzemes reģionālajā administrācijā, „Šlīteres mežniecība”, Šlītere, Dudagas novads, LV-3470, Tālrunis uzziņām: 29132019 vai nosūtīt elektroniski uz e-pasta adresi: daba@daba.gov.lvlīdz 05.06.2016.