Izsludina pieteikšanos uz jaunveidojamā Kuldīgas novada Vēlēšanu komisijas locekļu kandidātu amatiem Kuldīgas novada 2021. gada pašvaldību vēlēšanām

Izsludina pieteikšanos uz jaunveidojamā Kuldīgas novada Vēlēšanu komisijas locekļu kandidātu amatiem Kuldīgas novada 2021. gada pašvaldību vēlēšanām

Tiek izsludināta  jaunā Kuldīgas novada Vēlēšanu komisijas locekļu kandidātu pieteikšanās uz Kuldīgas novada 2021. gada pašvaldības vēlēšanām.

Saskaņā ar 2020. gada 27. oktobra apvienojamo novadu Kuldīgas, Skrundas un Alsungas novada domes deputātu kopsapulces lēmumu “Par jaunā Kuldīgas novada vēlēšanu komisijas kandidātu pieteikumu iesniegšanu” (protokols Nr.1, p.2), tiek izsludināta  jaunā Kuldīgas novada Vēlēšanu komisijas locekļu kandidātu pieteikšanās uz Kuldīgas novada 2021. gada pašvaldības vēlēšanām.

Pieteikuma termiņš līdz 2020. gada 13. novembrim plkst. 16.00

Prasības vēlēšanu komisijas locekļu kandidātiem:

  • Tiesiskais regulējums: Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju  un vēlēšanu iecirkņu komisiju likums;
  • Latvijas pilsonība, ne jaunāks par 18 gadiem, latviešu valodas prasme, vismaz vispārējā vidējā izglītība;
  • Nedrīkst būt Saeimas vai pašvaldības domes deputāts.

Pieteikt kandidātus drīkst:

  • Partijas, partiju apvienības;
  • Kuldīgas, Skrundas un Alsungas domes deputāts;
  • Vēlētāju grupa (ne mazāk kā 10 balsstiesīgie pilsoņi).

Katrs pieteicējs drīkst pieteikt tik kandidātu, cik vēlēšanu komisijas locekļu (ne vairāk par 9).

Novada vēlēšanu komisijā, ko izveido 2021. gadā paredzētajām pašvaldības vēlēšanām, var ievēlēt arī personas, kuras ir pēc 2017. gada pašvaldību vēlēšanām izveidotās Kuldīgas, Skrundas un Alsungas novada vēlēšanu komisijas locekļi.

Pieteikumus rakstiski aizpildītus (ievērojot normatīvo aktu prasības par dokumentu spēkā esamību) var iesniegt vai iesūtīt pa pastu papīra formātā Kuldīgas novada pašvaldībā, Baznīcas ielā 1, Kuldīgā, Kuldīgas novadā;

Pieteikumus elektroniski aizpildītus (ievērojot normatīvo aktu prasības par drošu elektronisko parakstu un elektronisko dokumentu iesniegšanas prasības) var iesniegt, nosūtot uz e-pasta adresi dome@kuldiga.lv  vai iesniedzot portālā www.latvija.lv.

Pieteikuma veidlapa

 

Foto: Ričards Sotaks