Izsludina pieteikšanos uz valsts finansējumu interešu izglītības programmu realizēšanai

Izsludina pieteikšanos uz valsts finansējumu interešu izglītības programmu realizēšanai

Kuldīgas novada pašvaldība izsludina pieteikšanos uz valsts finansējumu interešu izglītības programmu realizēšanai no 2024. gada 1. septembra līdz 2025. gada 31. maijam.

Interešu izglītības programmu autoriem pulciņu programmas jāiesniedz līdz 16. augustam to izglītības iestāžu vadītājiem, kurās tās tiks realizētas. Savukārt Kuldīgas novada izglītības iestādes izvērtē iesniegtās interešu izglītības programmas un līdz 21. augusta plkst. 17.00 virzīšanai uz interešu izglītības komisiju, iesniedz parakstītus apliecinājumus, apkopotos programmu pieteikumus un pulciņu programmas Kuldīgas novada domes klientu apkalpošanas centrā ar piebildi Kuldīgas nov. Bērnu un jauniešu centram vai paraksta ar drošu elektronisko parakstu un nosūtīta uz e-pasta adresi: jauniesucentrs@kuldiga.lv.

Infografika par interešu izglītības programmu īstenošanu

1. pielikums Interešu izglītības programmas īstenošanas kritēriji

2. pielikums Interešu izglītības programmas pieteikums pašvaldībai (Word formātā)

3. pielikums Interešu izglītības programmu sagatave (Word formātā)

4. pielikums Apliecinājuma paraugs izglītības iestādēm par bāzes nodrošināšanu interešu izglītības programmām (Word formātā)

2024./2025. mācību gadā interešu izglītības prioritātes Kuldīgas novadā:

  • STEM (zinātne, tehnoloģijas, inženierzinātnes un matemātika) un tehniskās jaunrades jomas attīstība Kuldīgas novada izglītības iestādēs, paplašinot STEM un tehniskās jaunrades interešu izglītības programmu piedāvājumu novada skolēniem;
  • Kultūrizglītības pulciņu piedāvājumu stiprināšana, veicinot Kuldīgas novada skolēnu dalību XIII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos.

Līdz 2024. gada 1. septembrim izglītības iestādēm un interešu izglītības pedagogiem, tiks paziņots par apstiprinātajām interešu izglītības programmām un piešķirto stundu skaitu.

Jautājumu gadījumā rakstīt uz e-pastu: jauniesucentrs@kuldiga.lv.