Izsludina vēlēšanu iecirkņu komisiju locekļu kandidātu pieteikšanos

Izsludina vēlēšanu iecirkņu komisiju locekļu kandidātu pieteikšanos Gatavojoties Eiropas Parlamenta vēlēšanām, kas notiks šā gada 24. maijā, Skrundas novadā tiks atvērti 4 vēlēšanu iecirkņi.   Pamatojoties uz Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likumu, Skrundas novada vēlēšanu komisija izsludina vēlēšanu iecirkņu komisiju locekļu kandidātu pieteikšanos šādos vēlēšanu iecirkņos:
 • 563. vēlēšanu iecirknis ar atrašanās vietu: ”Sākumskola”, Raņķi, Raņķu pagasts, Skrundas novads,
 • 565. vēlēšanu iecirknis ar atrašanās vietu: ”Dārdedzes”, Rudbārži, Rudbāržu pagasts, Skrundas novads,
 • 560. vēlēšanu iecirknis ar atrašanās vietu: ”Atpūtas Centrs”, Dzelda, Nīkrāces pagasts, Skrundas novads,
 • 550. vēlēšanu iecirknis ar atrašanās vietu: Lielā iela 1A, Skrunda, Skrundas novads.
Vēlēšanu iecirkņu komisiju locekļu kandidātu pieteikumus līdz 2014. gada 8. aprīlim, plkst. 12.00 iesniegt Skrundas novada pašvaldības Raņķu pakalpojumu pārvaldē, ”Sākumskola”, Raņķos, Raņķu pagastā, Skrundas novadā, Nīkrāces pakalpojumu pārvaldē, Dzeldā, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, Rudbāržu pakalpojumu pārvaldē, ”Dārdedzes”, Rudbāržos, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, Skrundas novada pašvaldībā, Raiņa ielā 11, Skrundā, Skrundas novadā. Tiesības izvirzīt un pieteikt savus pārstāvjus iecirkņa komisijā ir:
 1. reģistrētām politiskām partijām vai reģistrētu politisko partiju apvienībām;
 2. ne mazāk kā desmit vēlētājiem (turpmāk – vēlētāju grupa);
 3. attiecīgās vēlēšanu komisijas loceklim.
Katra politiskā partija vai politisko partiju apvienība, vēlētāju grupa vai attiecīgās vēlēšanu komisijas loceklis katrā iecirknī drīkst izvirzīt un pieteikt ne vairāk kā septiņus kandidātus. Par iecirkņa komisijas locekli var pieteikt ikvienu vēlētāju:
 1. kurš prot latviešu valodu;
 2. kuram ir vismaz vispārējā vidējā izglītība;
 3. kurš vēlēšanās nav pieteikts par deputāta kandidātu vai nav pilnvarotā persona kandidātu saraksta iesniegšanai;
 4. kurš nav Eiropas Parlamenta, Saeimas, attiecīgās republikas pilsētas domes vai novada domes deputāts;
 5. kurš nav citas vēlēšanu komisijas loceklis vai citas iecirkņa komisijas loceklis, izņemot 1. punkta pirmajā un otrajā apakšpunktā minētās reizēs.
Pieteikums iesniedzams attiecīgai vēlēšanu komisijai. Pieteikumā norāda ziņas par komisijas locekļa kandidātu, ieskaitot vārdu, uzvārdu, personas kodu, dzīvesvietas adresi, tālruņa numuru, ziņas par piedalīšanos vēlēšanu gatavošanā un rīkošanā agrāk. Kopā ar pieteikumu kandidāts paraksta apliecinājumu, ka piekrīt savas personas datu apstrādei, kas veicama pēc instrukcijas prasībām, kā arī apņemas pildīt savus pienākumus, ievērojot likumus, Centrālās vēlēšanu komisijas instrukcijas, lēmumus un rīkojumus, kā arī nodrošināt fizisko personu datu aizsardzību atbilstīgi Fizisko personu datu aizsardzības likumam. Iecirkņa komisijas locekļus ievēl attiecīgā vēlēšanu komisija. Vēlēšanu komisija pārbauda, vai pieteiktie kandidāti atbilst instrukcijā noteiktajām prasībām, un balso par izvirzītajiem kandidātiem. Ievēlēti ir tie kandidāti, kas saņēmuši visvairāk balsu, turklāt balsu skaits nedrīkst būt mazāks par klātesošo komisijas locekļu absolūtu balsu vairākumu. Balsīm sadaloties līdzīgi, izšķirīgā ir vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja balss. Iecirkņa komisijas priekšsēdētāju un sekretāru ieceļ no ievēlēto iecirkņa komisijas locekļu vidus attiecīgā vēlēšanu komisija. Vēlēšanu iecirkņa komisijas locekļa kandidāta pieteikuma veidlapa ir PIEEJAMA ŠEIT un Raņķu, Rudbāržu, Nīkrāces pakalpojumu pārvaldēs, Skrundas novada pašvaldībā. Teksts: Māris Benefelds, Skrundas novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs.