Izsludina vēlēšanu iecirkņu komisiju locekļu kandidātu pieteikšanos

Gatavojoties pašvaldību vēlēšanām, kas notiks šā gada 3. jūnijā, Skrundas novadā tiks atvērti 4 vēlēšanu iecirkņi. Pamatojoties uz Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likumu, Skrundas novada vēlēšanu komisija izsludina vēlēšanu iecirkņu komisiju locekļu kandidātu pieteikšanos. Vēlēšanu iecirkņu komisiju locekļu kandidātu pieteikšanās būs šādos vēlēšanu iecirkņos:
  • 563. vēlēšanu iecirknis ar atrašanās vietu: ”Sākumskola”, Raņķi, Raņķu pagasts, Skrundas novads,
  • 565. vēlēšanu iecirknis ar atrašanās vietu: ”Dārdedzes”, Rudbārži, Rudbāržu pagasts, Skrundas novads,
  • 560. vēlēšanu iecirknis ar atrašanās vietu: ”Atpūtas Centrs”, Dzelda, Nīkrāces pagasts, Skrundas novads,
  • 550. vēlēšanu iecirknis ar atrašanās vietu: Lielā iela 1A, Skrunda, Skrundas novads.
Vēlēšanu iecirkņu komisiju locekļu kandidātu pieteikumus līdz 2017. gada 15. martam, plkst. 1700 iesniegt Skrundas novada pašvaldības Raņķu pakalpojumu pārvaldē, ”Sākumskola”, Raņķos, Raņķu pagastā, Skrundas novadā, Nīkrāces pakalpojumu pārvaldē, Dzeldā, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, Rudbāržu pakalpojumu pārvaldē, ”Dārdedzes”, Rudbāržos, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, Skrundas novada pašvaldībā, Raiņa ielā 11, Skrundā, Skrundas novadā.   Tiesības pieteikt un izvirzīt savus pārstāvjus iecirkņa komisijā ir: 1) reģistrētajām partijām vai reģistrētu partiju apvienībām, 2) vēlētāju grupai, ko veido ne mazāk kā desmit vēlētāji, 3) attiecīgās republikas pilsētas vai novada vēlēšanu komisijas loceklim. Katras partijas vai partiju apvienības, vēlētāju grupas vai vēlēšanu komisijas locekļa izvirzīto un pieteikto kandidātu skaits katrā iecirknī nedrīkst būt lielāks par septiņi.   Par iecirkņa komisijas locekli var pieteikt ikvienu vēlētāju: 1) kurš prot latviešu valodu, 2) kuram ir vismaz vidējā izglītība, 3) kurš nav pieteikts par deputāta kandidātu vai nav kandidātu saraksta iesniedzējs, 4) kurš nav Eiropas Parlamenta, Saeimas vai attiecīgās republikas pilsētas domes vai novada domes deputāts, 5) nav citas vēlēšanu vai iecirkņu komisijas loceklis. Pieteikums iesniedzams pašvaldības vēlēšanu komisijai tās noteiktajā termiņā.  Pieteikumā norādāms komisijas locekļa kandidāta vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese, tālruņa numurs, ziņas par piedalīšanos vēlēšanu gatavošanā un rīkošanā agrāk. Parakstot pieteikumu, kandidāts apliecina, ka piekrīt savu personas datu apstrādei, apņemas pildīt savus pienākumus, ievērojot likumus, Centrālās vēlēšanu komisijas instrukcijas, lēmumus un rīkojumus, un nodrošinās fizisko personu datu aizsardzību atbilstoši Fizisko personu datu aizsardzības likumam. Iecirkņa komisijas locekļus ievēlē pašvaldības vēlēšanu komisija. Ievēlēti ir tie kandidāti, kuri saņem visvairāk balsu, turklāt balsu skaits nedrīkst būt mazāks par klātesošo pašvaldības vēlēšanu komisijas locekļu absolūto balsu vairākumu. Balsīm sadaloties līdzīgi, izšķirīgā ir vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja balss. Vēlēšanu iecirkņa komisijas locekļa kandidāta pieteikuma veidlapa irpieejama CVK mājas lapā www.cvk.lv un Raņķu, Rudbāržu, Nīkrāces pakalpojumu pārvaldēs, Skrundas novada pašvaldībā.   Informāciju sagatavoja: Māris Benefelds, Skrundas novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs