Izsludinām vasaras nometņu un radošo darbnīcu projektu konkursu

Izsludinām vasaras nometņu un radošo darbnīcu projektu konkursu Skrundas novada pašvaldība izsludina bērnu un jauniešu vasaras nometņu un radošo darbnīcu projektu konkursu 2016./17. mācību gada vasaras brīvlaikam, paredzot līdzfinansējumu nometņu organizēšanai.   Konkursa mērķis ir piedāvāt bērniem un jauniešiem lietderīgas brīvā laika pavadīšanas un nodarbinātības iespējas, veicināt veselīgu dzīves veidu, jaunu zināšanu un prasmju apguvi, indivīda radošās un speciālās pašizpausmes brīvlaikā. Ja projekta pieteikums atbildīs sociālās integrācijas mērķim, papildus iespējams iegūt ABLV Charitable Foundation fonda atbalstu, slēdzot papildu līgumu un vienošanos par atbilstību ABLV Charitable Foundation programmas “Palīdzēsim izaugt!” grantu konkursam (informācija tiks precizēta).

Ar prasībām projektu pieteikumu noformēšanai un aizpildāmajām veidlapām var iepazīties konkursa nolikumā, kas pieejams ŠEIT.

Nometņu projekti iesniedzami Skrundas novada pašvaldībā, Raiņa ielā 11, Skrundā, līdz 2017. gada 5. jūnija plkst. 17.00.
Teksts: Inga Flugrāte, Skrundas novada pašvaldības izglītības nodaļas vadītāja