Izsludināti iepirkumi speciālistu piesaistei

Izsludināti iepirkumi speciālistu piesaistei Kurzemes plānošanas reģions izsludina 3 iepirkumus par speciālistu piesaisti 3 mērķa grupu vajadzību izvērtēšanai un atbalsta plānu izstrādei projekta “Kurzeme visiem” ietvaros, kas tiek īstenots kā daļa no Latvijas deinstitucionalizācijas procesa.   Pieteikumus aicinātas iesniegt gan juridiskas, gan fiziskas personas vai to grupas, atbilstoši iepirkumu tehniskajai specifikācijai:
  • Iepirkums “Speciālistu piesaiste bērnu ar funkcionālajiem traucējumiem individuālo vajadzību izvērtēšanai un atbalsta plānu izstrādei projekta „Kurzeme visiem” ietvaros”;
  • Iepirkums “Speciālistu piesaiste bērnu aprūpes iestāžu bērnu individuālo vajadzību izvērtēšanai un atbalsta plānu izstrādei projekta „Kurzeme visiem” ietvaros”;
  • Iepirkums “Speciālistu piesaiste pilngadīgu personu ar garīga rakstura traucējumiem atbalsta plānu izstrādei projekta „Kurzeme visiem” ietvaros”.
Pieteikumus var iesniegt līdz 16. septembra plkst. 15:00 Kurzemes plānošanas reģiona Administrācijā, Eksporta ielā 12-212 personīgi vai pa pastu. Ar iepirkumu nolikumiem var iepazīties šeit: http://kurzemesregions.lv/iepirkumi/Sarunu_procedura Papildu informācijai: Inga Kalniņa, projekta “Kurzeme visiem” vadītāja, tālr. 27008743, inga.kalnina@kurzemesregions.lv    Informāciju sagatavoja: Inese Siliņa projekta "Kurzeme visiem" sabiedrisko attiecību speciāliste inese.silina@kurzemesregions.lv