Izsludināts bērnu un jauniešu nometņu projektu konkurss 2018. gada skolēnu brīvlaikos

Skrundas novada pašvaldība  līdz 2018. gada 11. jūnijam izsludina pieteikšanos bērnu un jauniešu nometņu un radošo darbnīcu projektu konkursam pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai.
Nometņu un radošo darbnīcu mērķis ir veicināt veselīgu dzīvesveidu, jaunu zināšanu un prasmju apguvi, bērnu un jauniešu radošo prasmju attīstību un sociālās pašizpausmes brīvlaiku periodā. Konkursā var piedalīties gan juridiskas personas, kuras reģistrētas Uzņēmuma reģistrā, kā arī ikviena fiziska persona, kura rīko bērnu un jauniešu nometnes un radošās darbnīcas Skrundas novada izglītojamajiem. Pašvaldība skolēnu nometņu un radošo darbnīcu atbalstam plānojusi kopējo līdzfinansējumu līdz 3 000 eiro apmēram, vienai nometnei vai radošajai darbnīcai – ne vairāk par 2 000 eiro. Minimālais nometnes vai radošās darbnīcas  dalībnieku skaits – 10, minimālais nometnes ilgums – 4 dienas.
Projektu iesniegumi tiek pieņemti no 2018. gada 4. jūnija līdz 11. jūnijam Skrundas novada pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā. Papildu informācija un konsultācijas pa tālruni 63 350 463 vai 27839913 pie Izglītības nodaļas vadītājas Ingas Flugrātes. KONKURSA NOLIKUMS