Izsludināts iepirkums par Liepāja 2027 novērtējuma pētījuma izstrādi un īstenošanu

Izsludināts iepirkums par Liepāja 2027 novērtējuma pētījuma izstrādi un īstenošanu

Lai novērtētu Liepājas kā Eiropas kultūras galvaspilsētas 2027 (Liepāja 2027) izvirzīto mērķu sasniegšanu, kā arī izpētītu kultūras ietekmi uz sociālekonomiskiem procesiem Liepājā, Dienvidkurzemē un Kuldīgas novadā, izsludināts iepirkums par Liepāja 2027 novērtējuma pētījuma izstrādi un tā īstenošanu.

2024. gadā paredzēts uzsākt Liepāja 2027 programmas realizācijas ietekmes mērījumus un sākt pētīt kultūras ietekmi piecās perspektīvās – sadarbībā, līdzdalībā, tieš(iesaistē), identitātē u iesaistē.

Pētījumu paredzēts veikt divās daļās un tā mērķis ir sniegt daudzpusīgu un padziļinātu ieskatu, kā kultūra ietekmējusi dažādus sociālekonomiskos procesus un ilgtspējīgas sabiedrības veidošanos.

Ar pētījuma palīdzību mērķis noskaidrot, kā pateicoties iegūtajam Eiropas kultūras galvaspilsētas 2027 titulam un projekta laikā realizētajām aktivitātēm, Liepājā un apkārtējos novados ((ne)miera zeme) attīstīta starptautiskā un savstarpējā sadarbība, kā mainījusies sabiedrības līdzdalība apkārtējās vides veidošanā, kā un vai uzlabojusies iedzīvotāju dzīves kvalitāte ar digitālo pakalpojumu palīdzību, tāpat mērķis apzināt un attīstīt (ne)miera zemes identitātes elementus, kā arī izpētīt iedzīvotāju izpratnes par līdziesaisti dažādos sabiedrības procesos izmaiņas.

Bāzes pētījumu plānots veikt 2024. gadā un salīdzinājuma pētījumu 2027. gadā, kas noslēgsies 2028. gada pirmajā ceturksnī.

Iesniegtos piedāvājumus vērtēs nodibinājuma “Nodibinājums Liepāja 2027” izveidotā Iepirkumu komisija.

Plašāka informācija par Eiropas kultūras galvaspilsētas 2027. gadā novērtējuma pētījuma izstrādi un īstenošanas iepirkuma prasībām atrodama šeit: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/113201.

Piedāvājumi iesniedzami Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā līdz Elektronisko iepirkumu sistēmā līdz 2024. gada 12. janvārim.