Izsludināts konkurss uz Rudbāržu internātpamatskolas–rehabilitācijas centra direktora amatu

Izsludināts konkurss uz Rudbāržu internātpamatskolas–rehabilitācijas centra direktora amatu Skrundas novada pašvaldība līdz 30. jūlijam, plkst. 17.00 pieņem pieteikumus vakantajam Rudbāržu internātpamatskolas–rehabilitācijas centra direktora amatam. Pārrunas ar pretendentiem plānotas no 3. līdz 14. augustam.   Uz direktora amatu var pretendēt personas, ja: - uz pretendentu neattiecas Izglītības likuma 50. pantā un Bērnu tiesību aizsardzības likuma 72.panta 5.un 6. daļā noteiktie ierobežojumi strādāt par pedagogu; - pretendenta izglītība atbilst Izglītības likumā un Ministru kabineta noteikumos par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un profesionālās pilnveides kārtību noteiktajām prasībām; - pretendents prot valsts valodu augstākajā līmenī atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām un vismaz vienu Eiropas Savienības oficiālo valodu profesionālajai darbībai nepieciešamajā līmenī; - pretendentam ir vismaz triju gadu darba pieredze izglītības jomā vai izglītības vadības darbā; - pretendentam ir prasme sagatavot un noformēt dokumentus un zināšanas izglītības iestāžu finansēšanas jautājumos; - pretendentam ir prasmes izteikt un aizstāvēt savu viedokli, patstāvīgi pieņemt lēmumus, strādāt komandā un paaugstinātas intensitātes apstākļos. - pretendentam ir IT lietošanas prasmes. Motivācijas vēstuli, pieteikumu, izglītību apliecinošu dokumentu kopijas, tālākizglītību apliecinošu dokumentu kopijas, Skrundas novada pašvaldības Rudbāržu internātpamatskolas–rehabilitācijas centra attīstības koncepciju (līdz 2 A4 lapām datorrakstā) ar norādi “Konkursam uz Rudbāržu internātpamatskolas–rehabilitācijas centra direktora amatu’’ līdz 30. jūlijam, plkst. 17.00 aicinām sūtīt pa pastu – Skrundas novada pašvaldība, Raiņa iela 11, Skrunda, LV 3326, vai darba laikā personīgi iesniegt slēgtā aploksnē Skrundas novada pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā, Skrundā, Raiņa ielā 11. Ar konkursa nolikumu var iepazīties ŠEIT. Teksts: Inga Flugrāte, Skrundas novada pašvaldības izglītības nodaļas vadītāja