Izsludināts Kuldīgas novada pašvaldības kultūras projektu konkurss

Izsludināts Kuldīgas novada pašvaldības kultūras projektu konkurss

Kuldīgas novada pašvaldība izsludina konkursu finansējuma saņemšanai kultūras projektu īstenošanai un nevaldības kultūras organizāciju darbības atbalstam 2024.gadā.

Finansiāli tiks atbalstītas Uzņēmumu reģistrā reģistrētās juridiskās personas, biedrības un nodibinājumi, kas nodrošina Kuldīgas novada kultūrtelpu ar kvalitatīvām kultūras aktivitātēm, veicina sabiedrības jaunradi un radošumu, veicina Kuldīgas novada kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu un attīstību, inovatīvas, starptautiski aktuālas kultūras attīstību, kā arī sekmē pilsoniskas sabiedrības attīstību ar kultūras aktivitāšu palīdzību.

Konkursā atbalstīs projektus, kurus plānots īstenot no 2024. gada 1. marta līdz 31. decembrim Kuldīgas novada teritorijā.

Pieteikumi 2024. gada kultūras projektu konkursam jāiesniedz elektroniski. Tiem jābūt parakstītiem ar drošu elektronisko parakstu un jānosūta uz Kuldīgas novada pašvaldības e-adresi: _default@90000035590 vai  e-pastā: dome@kuldiga.lv, līdz 2024. gada 19. janvārim, plkst. 16.00.

Ja nav iespējams pieteikumu parakstīt elektroniski, tas elektroniski jānosūta uz e-pasta adresi dome@kuldiga.lv un oriģināls jānogādā Kuldīgas novada pašvaldībā, Baznīcas ielā 1, Kuldīgā, līdz 2024. gada 19. janvārim, plkst. 16.00.

Par papildus jautājumiem aicinām sazināties ar Antru Grīnbergu: antra.grinberga@kuldiga.lv vai +371 20505791

Kultūras projektu pieteikuma anketa ORGANIZĀCIJAS ATBALSTAM

Kultūras projektu pieteikuma anketa KULTŪRAS PROJEKTI

Nolikums