Izsludināts projektu konkurss Kurzemes mazākumtautību NVO

Izsludināts projektu konkurss Kurzemes mazākumtautību NVO Kurzemes NVO atbalsta centrs izsludina projektu konkursu Kurzemes mazākumtautību biedrībām un nodibinājumiem "Atbalsts Kurzemes mazākumtautībām". Kopējā visiem projektiem piešķiramā summa ir 6 500 EUR. Viena projekta īstenošanai var tikt piešķirts finansējums no 300 EUR līdz 3000 EUR apmērā.  Projektu aktivitātes var plānot no 21.09.2015. līdz 24.01.2016. Projektu īstenotajiem nav nepieciešams līdzfinansējums projektu īstenošanai! Projektu pieteikumi jāiesniedz sūtot pa pastu vai personīgi biedrībai ‘’Kurzemes NVO atbalsta centrs’’ Kr. Valdemāra ielā 17a, Talsi, LV-3201 līdz 2015. gada 7. septembrim (pasta zīmogs) plkst. 17.00. Plašāka informācija: www.kurzemesnvo.lv Konkursa mērķis Atbalstīt Kurzemes reģiona mazākumtautību (izņemot Romu kopienu, kurai ir atsevišķs finansējums projektu konkursa ‘’Iesaisties Kurzemē!’’ ietvaros) identitātes un kultūras mantojuma saglabāšanu un attīstību, kā arī sekmēt mazākumtautību pilsonisko līdzdalību un sadarbību. Atbalstāmas ir jebkāda veida aktivitātes, kas vērstas uz:
  • Mazākumtautību identitātes un kultūras mantojuma saglabāšanu un attīstību;
  • Mazākumtautību radošo kolektīvu darbību;
  • Mazākumtautību tradīciju un folkloras attīstību;
  • Mazākumtautību pilsonisko līdzdalību un sadarbību.
Nepieciešamie dokumenti: NOLIKUMS
PIETEIKUMA VEIDLAPA
BUDŽETA VEIDLAPA WORD UN EXCEL FORMĀTĀ (iespēja izvēlēties, kurā formā aizpildīt). Jautājumus par projektu konkursa pieteikumu sagatavošanu sūtiet uz konkursi@kurzemesnvo.lv vai sazinoties ar projektu konkursa konsultantiem:
  • par saturu: Inese Siliņa, tel.29811722, inese@kurzemesnvo.lv;
  • par finansēm: Egita Sudakova, tel.29279461, segita@apollo.lv;
  • vispārīgām konsultācijām krievu valodā: Svetlana Rudzīte, tel. 26392700.
Projektu konkurss tiek organizēts sadarbībā ar LR Kultūras ministriju par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu pilsoniskās sabiedrības attīstības un starpkultūru dialoga jomā.   Teksts: Linda Maslobojeva
Kurzemes NVO atbalsta centra
Projektu koordinatore
+371 26650518