Izsludināts projektu konkurss Kurzemes NVO

Izsludināts projektu konkurss Kurzemes NVO Kurzemes NVO atbalsta centrs izsludina NVO projektu konkursu "Iesaisties Kurzemē!". Projektu konkursā var piedalīties biedrības un nodibinājumi, kuru juridiskā adrese un darbības vieta ir Kurzemes reģionā.      Projektu pieteikumi jāiesniedz līdz 17. jūlijam (pasta zīmogs) vai personīgi līdz  21. jūlijam plkst. 14.00 Kurzemes NVO atbalsta centrā K.Valdemāra ielā 17a, Talsos. Plašāka informācija: www.kurzemesnvo.lv. NOLIKUMS 
PIETEIKUMA VEIDLAPA 
VĒRTĒŠANAS KRITĒRJI
Projektu atbalstāmās jomas:  Pilsoniskās sabiedrības iniciatīvas  un starpkultūru dialoga/ mazākumtautību iniciatīvas. Projektu īstenošanas laiks ir no 2014. gada 1. augusta līdz 2014. gada 24. novembrim. Projektu iesniedzējiem nav nepieciešams līdzfinansējums projektu īstenošanai. Projektus var iesniegt 3 līmeņos:
 • Vietēja līmeņa projekti. Projektu var īstenot 1 (viena) biedrība/nodibinājums, tai nav jāsadarbojas ar citiem. Aktivitātes var tikt īstenotas tikai biedrības biedriem.
  • Maks. summa 1 pilsoniskās sabiedrības iniciatīvu projektam 600 EUR (kopējais finansējums 4200).
  • Maks. summa 1 starpkultūru dialoga/ mazākumtautību iniciatīvu projektam 500 EUR (kopējais finansējums 2500).
 • Vietēja līmeņa sadarbības projekti. Projekts jāīsteno sadarbībā ar vēl vismaz vienu biedrību/nodibinājumu. Sadarbības partneris var būt no tā paša pagasta/ pilsētas/novada, kur darbojas projekta iesniedzējs.
  • Maks. summa 1 pilsoniskās sabiedrības iniciatīvu projektam 1250 EUR (kopējais finansējums 5000).
  • Maks. summa 1 starpkultūru dialoga/ mazākumtautību iniciatīvu projektam 1000 EUR (kopējais finansējums 3000).
 • Starpnovadu sadarbības projekti. Projekts jāīsteno sadarbībā ar vēl vismaz vienu biedrību/nodibinājumu no cita novada (jebkura Latvijas novada), taču sadarbībā notiekošajām aktivitātēm jānotiek Kurzemes plānošanas reģionā.
  • Maks. summa 1 pilsoniskās sabiedrības iniciatīvu projektam 3000 EUR (kopējais finansējums 6000).
  • Maks. summa 1 starpkultūru dialoga/ mazākumtautību iniciatīvu projektam 1500 EUR (kopējais finansējums 1500).
Projektu konkursa informatīvie semināri No 27. jūnija līdz 4. jūlijam notiks informatīvie semināri, kuros interesenti varēs uzzināt par atbalstāmajām aktivitātēm, kā aizpildīt pieteikumu veidlapu u.c. ar projekta pieteikumu sagatavošanu noderīgu informāciju:
 • Kuldīgā 27. jūnijā plkst. 11.00 – 13.00,Kuldīgas novada domē, mazā zāle (1.st.), Baznīcas iela1. Darba kārtība.
 • Ventspilī 27. jūnijā plkst.16.00 – 18.00,Ventspils reģionālais NVO atbalsta centrā, Andreja iela 7. Darba kārtība.
 • Talsos 1. jūlijā plkst.10.00 – 12.00, kino „Auseklis”, K.Valdemāra iela17a (2.st.). Darba kārtība.
 • Aizputē 2. jūlijā plkst.11.00 – 13.00, Aizputes TIC un mūžizglītības centrā, Atmodas iela 16. Darba kārtība.
 • Pāvilostā 2. jūlijā plkst.15:00 – 17:00, Pāvilostas novada pašvaldības konferenču zālē, Dzintaru iela 73 (2.st). Darba kārtība.
 • Saldū 4. Jūlijā plkst.10.00 – 12.00, Pensionāru dienas centrā, Kuldīgas iela 13. Darba kārtība.
 • Priekulē 4. Jūlijā 15.00 – 17.00, Priekules daudzfunkcionālā sporta hallē, Aizputes iela 1. Darba kārtība.
Informatīvajiem semināriem pieteikties var šeit Jautājumus par projektu konkursa pieteikumu sagatavošanu sūtiet uz konkursi@kurzemesnvo.lv! Projektu konkurss tiek organizēts līdzdarbības līguma ietvaros Kultūras ministrijas konkursa „Par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu pilsoniskās sabiedrības attīstības un starpkultūru dialoga jomā” . Teksts: Inguna Pekmane, Kurzemes NVO atbalsta centrs Tālr.: 29377016, E-pasts: inguna@kurzemesnvo.lv