Izsludināts projektu konkurss Kurzemes NVO

Izsludināts projektu konkurss Kurzemes NVO Kurzemes NVO atbalsta centrs izsludina NVO projektu konkursu Kurzemes biedrībām un nodibinājumiem "Iesaisties Kurzemē!" 3 atbalstāmajās jomās – ‘’Pilsoniskās sabiedrības iniciatīvas’’, ‘’Starpkultūru dialoga veicināšana’’ un ‘’Romu kopienas integrācija un līdzdalība’’. Kopējā pretendentiem piešķiramā finansējuma summa ir 15 000 EUR.  Vienam projektam maksimālā piešķiramā summa pamata līmenī ir 500 EUR, pieredzes līmenī 1000 EUR, 3.atbalstāmajā jomā – līdz 1 500 EUR. Pretendentiem nav nepieciešams līdzfinansējums projektu īstenošanai. Viens pretendents var iesniegt vairākus projekta pieteikumus. Projektu pieteikumi jāiesniedz sūtot pa pastu vai personīgi biedrībai ‘’Kurzemes NVO atbalsta centrs’’ Kr. Valdemāra ielā 17a, Talsi, LV- 3201 līdz 2015. gada 17. jūlijam (pasta zīmogs) plkst. 17.00. Plašāka informācija: www.kurzemesnvo.lv Informatīvais seminārs par konkursu un individuālas konsultācijas projektu sagatavotājiem notiks 6. jūlijā Kuldīgā. Pieteikšanās semināram ŠEIT. Atbalstāmās jomas: Joma Nr. 1 "Pilsoniskās sabiedrības iniciatīvas" Kopējais finansējums jomai Nr. 1 – 7 500 EUR Atbalstāmās aktivitātes: sabiedrības iniciatīvu, NVO sadarbību veicinošas aktivitātes, informatīvi pasākumi par interešu aizstāvību, izglītojoši pasākumi, citas pašiniciatīvu aktivitātes Joma nr. 2 "Starpkultūru dialoga veicināšana" Kopējais finansējums jomai Nr. 2 – 7 500 EUR Atbalstāmas aktivitātes: jebkāda veida aktivitātes, kas vērstas uz savstarpējas izpratnes veidošanu un stereotipu mazināšanu starp dažādu tautību pārstāvjiem un to kultūru Latvijā. Joma nr. 3 "Romu kopienas integrācija un līdzdalība" Kopējais finansējums jomai Nr. 3 - 1 500 EUR, maksimālā summa vienam projektam 1 500 EUR. Iesniedzējs: Organizāciju vada un tajā darbojas Latvijā dzīvojoši Romu kopienas pārstāvji un tās  līdzšinējā darbība vērsta uz Latvijā dzīvojošās Romu kopienas pārstāvju kultūras un identitātes saglabāšanu, integrāciju un pilsonisko līdzdalību, kā arī citām aktivitātēm, kas saliedē un apvieno Romu kopienu Atbalstāmās aktivitātes: sadarbību veicinoši pasākumi starp Romu kopienu un pašvaldību/-ām un/vai sociālajiem partneriem, Romu kopienas kultūras identitātes saglabāšanu un starpkultūru dialoga veicināšana un citas . Kopējais pieejamais finansējums "Pilsoniskās sabiedrības iniciatīvas" un "Starpkultūru dialoga veicināšana" jomās ir sadalīts 2 līmeņos: Pamata līmenis – viena projekta īstenošanai piešķiramā maks. summa ir 500 EUR. Pieredzes līmenis – viena projekta īstenošanai piešķiramā maks. summa ir 1 000 EUR NOLIKUMS  PIETEIKUMA VEIDLAPA jomai nr.1. "Pilsoniskās sabiedrības iniciatīvas" PIETEIKUMA VEIDLAPA jomai nr.2. "Starpkultūru dialoga veicināšana" PIETEIKUMA VEIDLAPA jomai nr.3. "Romu kopienas integrācija un līdzdalība" BUDŽETA VEIDLAPA EXCEL formātā un WORD formātā (iespēja izvēlēties, kurā formātā aizpildīt) Projektu īstenošanas laiks ir no 2015. gada 13.augusta līdz 2016. gada 24.janvārim. Jautājumus par projektu konkursa pieteikumu sagatavošanu sūtiet uz konkursi@kurzemesnvo.lv! Projektu konkurss tiek organizēts līdzdarbības līguma ietvaros Kultūras ministrijas konkursa „Par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu pilsoniskās sabiedrības attīstības un starpkultūru dialoga jomā”.    Teksts: Linda Maslobojeva Kurzemes NVO atbalsta centra Projektu koordinatore +371 26650518, linda@kurzemesnvo.lv