Izsola automašīnas

Skrundas novada pašvaldība, adrese Raiņa iela 11, Skrunda, Skrundas novads, pamatojoties uz 25.04.2013. domes lēmumu (prot. 5,23.§), organizē kustamās mantas- automašīnas CITROEN JUMPER, izlaiduma gads 2001., izsoli. Ar izsoles nolikumiem var iepazīties Skrundas novada pašvaldības klientu apkalpošanas centrā katru dienu no pl.8:00 līdz 12:00 un no pl.13:00 līdz 17:00 vai mājas lapā www.skrundasnovads.lv.
Izsoles vieta un laiks - 10.06.2013. plkst. 10:00, Skrundā, Raiņa ielā 11.
 Izsoles dalībnieku reģistrācija līdz 07.06.2013. pl.14:00.
Kustamās mantas izsoles nosacītā cena - 1200 LVL.
Izsoles veids- mutiska izsole ar augšupejošu soli.

Skrundas novada pašvaldība, adrese Raiņa iela 11, Skrunda, Skrundas novads, pamatojoties uz 25.04.2013. domes lēmumu (prot. 5,23.§), organizē kustamās mantas - automašīnas VW PASSAT, izlaiduma gads 1991., izsoli.
 Ar izsoles nolikumiem var iepazīties Skrundas novada pašvaldības klientu apkalpošanas centrā katru dienu no pl.8:00 līdz 12:00 un no pl.13:00 līdz 17:00 vai mājas lapā www.skrundasnovads.lv.
Izsoles vieta un laiks- 10.06.2013. plkst. 10:10, Skrundā, Raiņa ielā 11.
 Izsoles dalībnieku reģistrācija līdz 07.06.2013. pl.14:00.
Kustamās mantas izsoles nosacītā cena- 150 LVL.
Izsoles veids- mutiska izsole ar augšupejošu soli.”