Izsolē pārdos Antuļu pasta nodaļas ēku

Izsolē pārdos Antuļu pasta nodaļas ēku VAS “Latvijas Pasts” informē, ka pieņemts lēmums par nekustamā īpašuma “Antuļu pasta nodaļa”, Jaunmuižā, Skrundas pagastā, Skrundas novadā atsavināšanu. Nekustamā īpašuma izsole ar lejupejošu soli paredzēta 19.01.2017., nosacītā (sākotnējā) pārdošanas cena – EUR 2500. Nekustamais īpašums sastāv no ēkas, kadastra Nr. 6229 515 0002. Nekustamā īpašuma izsole ar lejupejošu soli paredzēta 19.01.2017. plkst. 11.00, Ziemeļu ielā 10, Lidostā “Rīga”, Mārupes novadā, nosacītā (sākotnējā) pārdošanas cena – EUR 2500. Detalizētu informāciju par izsoli var saņemt pie izsoles rīkotāja darba laikā pa tālruni 26101509, 29420864 vai e-pastu info@pasts.lv. Informācija par izsoli publicēta laikrakstos “Latvijas Vēstnesis” un “Kurzemnieks”. Informācijas avots: VAS “Latvijas Pasts” Tālr. 26101509 E-pasts info@pasts.lv