Izsolē pārdos Antuļu pasta nodaļu

Izsolē pārdos Antuļu pasta nodaļu VAS “Latvijas Pasts” informē, ka pieņemts lēmums par nekustamā īpašuma “Antuļu pasta nodaļa”, Jaunmuiža, Skrundas l.t., Skrundas novadā atsavināšanu. Nekustamais īpašums sastāv no ēkas, kadastra Nr. 6229 515 0002. Nekustamā īpašuma izsole ar augšupejošu soli paredzēta 12.12.2014. plkst. 10.00, Ziemeļu ielā 10, Lidostā “Rīga”, Mārupes novadā, nosacītā (sākotnējā) pārdošanas cena – EUR 4500. Detalizētu informāciju par izsoli var saņemt pie izsoles rīkotāja darba laikā pa tālruni 29420864, 26101509 vai e-pastu info@pasts.lv. Informācija par izsoli publicēta laikrakstos “Latvijas Vēstnesis” un “Kurzemnieks”. Informācijas avots: VAS “Latvijas Pasts” Tālr. 29420864, 26101509 E-pasts info@pasts.lv