Izsolīs nekustamo īpašumu Skrundā

Skrundas novada pašvaldība, pamatojoties uz 25.10.2012. domes lēmumu (prot. 14, 4.§), organizē nekustamā īpašuma izsoli- Oskara Kalpaka ielā 11A, Skrundā, Skrundas novadā. Izsoles vieta un laiks- 03.12.2012. pl.10.00, Skrundā, Raiņa ielā 11. Izsoles dalībnieku reģistrācija līdz 30.11.2012. pl.14.00. Nekustamā īpašuma izsoles samazinātā cena- 3120.00 LVL. Izsoles veids- mutiska izsole ar augšupejošu soli. NOLIKUMS GROZĪJUMI