Izsolīs nekustamos īpašumus

Skrundas novada pašvaldība, pamatojoties uz 27.09.2012. domes lēmumu (prot. 13, 25.§), organizē nekustamo īpašumu izsoles: 1) dzīvoklis „Lejasieras”-2, Raņķu pagastā, Skrundas novadā. Izsoles vieta un laiks- 22.10.2012. pl.10:00, Skrundā, Raiņa ielā 11.Izsoles dalībnieku reģistrācija līdz 19.10.2012. pl.14:00. Nekustamā īpašuma izsoles nosacītā cena- 500.00 LVL. Izsoles veids- mutiska izsole ar augšupejošu soli. Izsoles noteikumi.
2)„Zaļumi”, Raņķu pagastā, Skrundas novadā. Izsoles vieta un laiks- 22.10.2012. pl.10:30, Skrundā, Raiņa ielā 11. Izsoles dalībnieku reģistrācija līdz 19.10.2012. pl.14:00. Nekustamā īpašuma izsoles nosacītā cena- 1000.00 LVL.
Izsoles veids- mutiska izsole ar augšupejošu soli. Izsoles noteikumi.