Izsolīs nekustamos īpašumus

Skrundas novada pašvaldība, adrese Raiņa iela 11, Skrunda, Skrundas novads, pamatojoties uz 25.07.2013. domes lēmumu (prot. 4,6.§), organizē pašvaldības nekustamo īpašumu izsoles: 1.„Vēršmuiža”- 4, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, zemes kadastra Nr. 6229 900 0062, nosacītā cena- 300 LVL, izsoles laiks 03.09.2013. plkst.10:00;
2.„Vēršmuiža”- 5, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, zemes kadastra Nr. 6229 900 0063, nosacītā cena- 450 LVL, izsoles laiks 03.09.2013. plkst.10:15;
3.„Vēršmuiža”- 6, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, zemes kadastra Nr. 6229 900 0064, nosacītā cena- 400 LVL, izsoles laiks 03.09.2013. plkst.10:30;
4.„Mežsētas 3”- 1, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, zemes kadastra Nr. 6229 900 0065, nosacītā cena- 300 LVL, izsoles laiks 03.09.2013. plkst.10:45.
Izsoles vieta - Skrundā, Raiņa ielā 11.
Izsoles dalībnieku reģistrācija līdz 30.08.2013. plkst. 14:00.
Izsoles veids- mutiska izsole ar augšupejošu soli.