Izsolīs nomas tiesības

Skrundas novada pašvaldība, pamatojoties uz 28.12.2012. domes lēmumu (prot. 19,5.§), organizē nekustamā īpašuma „Dārdedzes”, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, nomas tiesību izsoli. Izsoles vieta un laiks- 28.01.2013. pl.10.00, Skrundā, Raiņa ielā 11. Izsoles dalībnieku reģistrācija līdz 25.01.2013. pl.14.00. Nekustamā īpašuma izsoles nosacītā cena- 0,50 LVL par 1 m2. Izsoles veids- mutiska izsole ar augšupejošu soli. NOLIKUMS.