Izstāde "Mans vaļasprieks"

Izstāde No 1.–9. martam Nīkrāces saieta namā tiek organizēta izstāde "Mans vaļasprieks", kurā sieviešu klubiņš "Vēsmiņa” aicina piedalīties ar saviem rokdarbiem. Darbus lūdz atnest līdz 29. februārim pagasta pārvaldē pie Velgas vai saieta namā pie Ingas. Sīkāka informācija pie Velgas Zuntmanes vai pa tālr. 63354554.