Izstrādātas vadlīnijas potenciālo patvertņu minimālajām tehniskajām prasībām

Izstrādātas vadlīnijas potenciālo patvertņu minimālajām tehniskajām prasībām

Iekšlietu ministrija un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) ir izstrādājis vadlīnijas par minimālajām tehniskajām prasībām ēkās esošo telpu vai telpu grupu piemērotībai patvertnes vai vietas, kur var patverties, izveidošanai vai atjaunošanai ēkas pazemes stāva daļā.

Ar vadlīnijām iespējams iepazīties šeit - https://kuldigasnovads.lv/izstradatas-vadlinijas-potencialo-patvertnu-minimalajam-tehniskajam-prasibam/

VUGD aicina iedzīvotājus apsekot tiem piederošās pagrabtelpas un novērtēt atbilstību VUGD vadlīniju prasībām.