Izvērtēti iedzīvotāju iniciatīvas projekti

Jau divus gadus Skrundas novada pašvaldība no budžeta atvēl 5000 latu projektu konkursam “Darīsim kopā!”, lai sniegtu finansiālu atbalstu iedzīvotāju idejām, kas paredzētas, lai uzlabotu un pilnveidotu Skrundas novada iedzīvotāju dzīves kvalitāti un apkārtējo vidi. Projektu konkursā „Darīsim kopā!” tika iesniegti 12 projekti, finansējumu saņems - 10 projekti - Nīkrācē 3, Skrundā- 3, Skrundas pagastā 2 un Raņķu pagastā 2. Kā jau ierasts, aktīvākie ir bijuši daudzdzīvokļu namu iedzīvotāji, kam rūp gan kāpņu telpu vizuālais tēls, gan siltumnoturība, gan tas, kur tiks uzglabāta malka. Konkursa ietvaros piecu daudzdzīvokļu namu iedzīvotāji ir vienojušies par kopīgu darbu veikšanu savu dzīves apstākļu uzlabošanai. Aktīvi ir bijuši arī jaunieši, kas vēlas iekārtot pludmales volejbola laukumus, lai varētu trenēties un rīkot sacensības, kā arī atpūtas vietu. Vēstures liecībām, sasniegumiem sportā un kultūras aktivitātēm tiks ierādīta goda vieta. Vēl tiks izveidotas divas vietas, kur patverties no saules vai lietus šalkām gan maziem bērniņiem, gan aprūpes centra iemītniekiem. LASĪT VAIRĀK Teksts - Zane Eglīte