Janvāris "Liepziediņā"

Janvāris Skrundas PII “Liepziediņš” bērni janvārī baudīja ziemas priekus, apmeklēja Karoga dienas pasākumus, noskatījās muzikālu leļļu izrādi “Ceļojums”, lasīja grāmatas un audzēja lociņus.   11. janvārī iestādē viesojas Jura Babra leļļu teātris TIMS ar muzikālu leļļu izrādi “Ceļojums”. 18. janvārī bērnu bibliotēkas kārtējā viesošanās diena, kad bērni atnes izlasītās grāmatas un izvēlas, ko lasīt turpmāk. No 11.–22. janvārim bērniem ir iespēja baudīt ziemas priekus. Ar sniega lāpstām aizrautīgi tiek attīrīti celiņi no biezi sasnigušā sniega un rakti tuneļi. Vizināšanās no bērnudārza teritorijā esošā kalniņa notiek gan ar ragaviņām, gan ar ābolīšiem.  Lielākie bērni ar ragaviņām dodas uz kalnu. Sākoties atkusnim, bērni tiek pie ilgi gaidītā prieka – sniegavīru celšanas. Janvārī 4. grupas bērni ar saviem zīmējumiem piedalās XV starptautiskajā vizuālās mākslas konkursā Es dzīvoju pie jūras. 25.–29. janvārī bērni stāda sīpolus. Bērni eksperimentē un vēro, kādos apstākļos lociņi vislabāk izaug.  29. janvārī lielākie bērni dodas uz skvēru pie kultūras nama. Karoga dienas pasākumu ietvaros bērni vēro karavīru formastērpus un militāro tehniku. Karavīri bērnus uzaicina izvizināties ar bruņumašīnām un izmēģināt rācijas. Ar lielu sajūsmu gan zēni, gan meitenes drīkstēja paņemt rokās un izpētīt ieročus. Bērniem palaimējās arī pavērot, kā sporto Skrundas jaunsargi. Teksts: Dzintra Eglīte, PII "Liepziediņš" vadītāja Foto no PII "Liepziediņš" arhīva