Janvāris "Liepziediņā"

Janvāris Skrundas PII “Liepziediņš” bērni janvārī baudīja ziemas priekus, gatavoja putniem barības bumbas, svinēja Skrundas dzimšanas dienu, kā arī stādīja sīpolus, lai eksperimentētu un vērotu, kādos apstākļos lociņi izaug vislabāk un kas ietekmē to augšanu. 17. janvārī – Skrundas bērnu bibliotēkas kārtējā viesošanās diena "Liepziediņā", kad piecgadīgie un sešgadīgie bērni atnes izlasītās grāmatas un izvēlas, ko lasīt turpmāk. No 11. līdz 22. janvārim bērniem ir iespēja baudīt ziemas priekus Vispasaules sniega dienā. Lai gan gaisa temperatūra kausēja ziemas sagādāto sniega segu, bērni kopīgiem spēkiem būvēja sniega pili, raka tuneļus un cēla sniegavīrus.  Visu mēnesi bērni tradicionāli gatavo putniem barības bumbas, kuras regulāri tiek izvietotas remontstrādnieka gatavotajās putnu barotavās vai iekarinātas kokos iestādes teritorijā. Bērni ar prieku vēro, kā putni mielojas. Šogad esam novērojuši ciemos zīlītes, zvirbuļus, žagatas, baložus, sīļus. Skrundas dzimšanas dienas svinības atzīmējām ar dažādām aktivitātēm no 23. līdz 27. janvārim. Pastaigu laikā bērniem pēc fotogrāfijām bija jāatrod un jāraksturo Skrundā dažādi objekti, piem., skola, muiža, Skrundas pulkstenis u.tt. Mūzikas nodarbībās bērni apguva Skrundā pierakstīto deju “Ruk, ruk, cūciņ, silītē”, savukārt mājturības nodarbībās – no dažādiem materiāliem gatavoja dzimšanas dienas torti. Nākamie skolēni arī piedalījās viktorīnā “Ko Tu zini par Skrundu”. Tēlojošajās nodarbībās – zīmēja vai aplicēja pilsētas karogu, ģerboni, tiltu, ēkas. Janvāra pēdējā nedēļā bērni tradicionāli stāda sīpolus, lai eksperimentētu un vērotu, kādos apstākļos lociņi izaug vislabāk un kas ietekmē to augšanu.  Teksts: Dzintra Eglīte, PII "Liepziediņš" vadītāja Foto no PII "Liepziediņš" arhīva