Jaunas valsts atbalsta programmas uzņēmējiem

Jaunas valsts atbalsta programmas uzņēmējiem Hipotēku banka no 2014. gada 1. janvāra strādā ar jaunu nosaukumu – valsts akciju sabiedrība “Latvijas Attīstības finanšu institūcija Altum” (saīsināti – ALTUM). ALTUM turpina sniegt atbalstu Latvijai nozīmīgām jomām, tai skaitā biznesa uzsākšanai un paplašināšanai, mazo un vidējo uzņēmumu attīstībai, lauksaimnieku atbalstam. Šobrīd ALTUM īsteno septiņas kreditēšanas valsts atbalsta programmas, tai skaitā trīs ar Eiropas Savienības struktūrfondu līdzekļiem, dažādām uzņēmēju vajadzībām: aizdevumus investīcijām uzņēmējdarbībā, aizdevumus apgrozāmo līdzekļu papildināšanai, kā arī aizdevumus biznesa uzsākšanai. Informāciju par valsts atbalsta programmām SKATĪT ŠEIT. Teksts: Ira Jākobsone, ALTUM Liepājas filiāles vadītāja