Jauni ģeoloģiskie un ģeomorfoloģiskie dabas pieminekļi

Jauni ģeoloģiskie un ģeomorfoloģiskie dabas pieminekļi

Dabas aizsardzības pārvalde informē, ka ir sagatavoti grozījumi Ministru kabineta 2001. gada 17. aprīļa noteikumos Nr. 175 „Noteikumi par aizsargājamiem ģeoloģiskajiem un ģeomorfoloģiskajiem dabas pieminekļiem” (turpmāk – Noteikumu projekts).

Noteikumu projekta mērķis ir precizēt dabas pieminekļu robežas un nosaukumus, aktualizēt administratīvo iedalījumu, kā arī noteikt piecus jaunus dabas pieminekļus -  „Inčukalna Velnala” (Inčukalna novadā), “Jūrmalas Baltā kāpa” (Rīgas un Jūrmalas pilsētu teritorijā), “Raganu klintis” (Apes pilsētas teritorijā), kā arī “Raunas Staburags” (ietilpst esošajā dabas liegumā “Raunas Staburags”, Raunas novada teritorijā) un “Staiceles Dzelzs avoti” (ietilpst esošajā  dabas parkā “Salacas ieleja”, Staiceles pilsētas teritorijā).

Noteikumu projekts arī paredz precizēt 69 ģeoloģisko un ģeomorfoloģisko dabas pieminekļu robežas. Zinātnisko pamatojumu dabas pieminekļu robežu izmaiņām sagatavojuši Latvijas Universitātes eksperti - ģeologi pēc Dabas aizsardzības pārvaldes pasūtījuma.

Nr.

Dabas pieminekļa nosaukums

Novads

1

Grūbes dolomīta atsegums

Apes

2

Kalamecu un Markuzu gravas

Apes

3

Sikšņu dolomīta atsegums

Apes

4

Vizlas lejteces atsegumi un Žākļu dižakmens

Apes

5

Žagatu klints

Apes

6

Stiglavas atsegumi

Viļakas

7

Skaistkalnes karsta kritenes

Vecumnieku

8

Ainavu krauja

Amatas

9

Dolomītu krauja

Amatas

10

Īļāku iezis

Amatas

11

Ķaubju iezis

Amatas

12

Stūķu iezis

Amatas

13

Vizuļu iezis

Amatas

14

Zvārtes iezis

Amatas

15

Baltā klints (Liepas iezis)

Priekuļu

16

Grīviņu iezis

Priekuļu

17

Tītmaņu iezis

Līgatnes

18

Kazu ieleja (ar Lībānu– Jaunzemju saldūdens kaļķiežu iegulām un Sikspārņu alām)

Priekuļu

19

Rauņa slāņi

Priekuļu, Cēsu

20

Vaives lejteces ieži

Priekuļu

21

Kalējala

Pārgaujas

22

Katrīnas iezis

Pārgaujas, Līgatnes

23

Zīlēnu saldūdens kaļķiežu iegula

Vecpiebalgas

24

Daugavas Vārti (Slutišķu un Ververu krauja)

Daugavpils

25

Viļušu avots

Daugavpils

26

Mālkalnes avots

Daugavpils

27

Sproģu gravas

Krāslavas

28

Šķērveļa lejteces dolomīta atsegums

Skrundas

29

Zoslēnu atsegumi

Skrundas

30

Muižarāju klintis

Ventspils, Kuldīgas

31

Riežupes ūdenskritums un atsegumi

Kuldīgas

32

Riežupes Smilšalas

Kuldīgas

33

Ketleru atsegums

Skrundas

34

Šķēdes atsegums

Kuldīgas, Saldus

35

Ogļukalna atsegums

Vaiņodes, Saldus

36

Pūsēnu kalns

Nīcas

37

Nidas pludmale

Rucavas

38

Baltijas ledus ezera krasta valnis pie Rīvas

Pāvilostas

39

Strantes–Ulmales stāvkrasts

Pāvilostas

40

Ežurgu Sarkanās klintis

Salacgrīvas

41

Veczemju klintis

Salacgrīvas

42

Krauju akmeņu saliņa

Salacgrīvas

43

Lībiešu upuralas

Salacgrīvas

44

Svētciema akmeņu saliņa

Salacgrīvas

45

Vīksnu alas

Alojas

46

Lauderu Velna dobe

Zilupes

47

Rundēnu Velna dobe

Ludzas, Zilupes

48

Ogres dolomīta krauja

Ogres

49

Līčupes atsegums

Ogres

50

Ziedleju klintis

Inčukalna, Krimuldas

51

Gūtmaņa ala

Siguldas

52

Kautraka gravas

Siguldas

53

Saltavots

Siguldas

54

Sviķupītes ielejas atsegumi

Siguldas

55

Plieņu atsegums

Saldus, Skrundas

56

Kaļķupītes klintis

Dundagas

57

Pitragupes krasti

Dundagas

58

Lūrmaņu atsegumi

Talsu

59

Kaltenes kalvas

Rojas

60

Kaltenes krasta veidojumi

Rojas

61

Velna acs avots

Kandavas

62

Rāmnieku smilšakmens atsegums

Strenču

63

Bēršu drumlini

Burtnieku

64

Dauģēnu klintis un alas

Mazsalacas

65

Silmaču iezis un alas

Mazsalacas

66

Bezdelīgu klintis un alas

Mazsalacas

67

Dzelveskalna atsegumi un alas

Mazsalacas

68

Stoķu klintis un Patkula ala

Valmieras, Pārgaujas

69

Staldzenes stāvkrasts

Ventspils pilsēta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noteikumu projekts paredz arī precizēt dabas pieminekļu nosaukumus:

 • “Sikšņu dolomīta atsegumi” uz “Vidagas dolomīta atsegumi”;
 • “Vizlas lejteces atsegumi un Žākļu dižakmens” uz “Vizlas lejteces atsegumi”;
 • “Stiglavas atsegumi” uz “Stiglovas atsegumi” ;
 • “Ainavu krauja” un “Ķaubju iezis” uz  “Ainavu krauja un Ķaubju iezis”,  abi dabas pieminekļi tiek apvienoti vienā;
 • “Dolomītu krauja”, “Īļaku iezis” un “Vizuļu iezis” uz “Dolomītu krauja, Īļaku un Vizuļu iezis”, trīs dabas pieminekļi tiek apvienoti vienā;
 • “Baltā klints (Liepas iezis)” uz “Liepas iezis (Baltā klints)”;
 • “Kazu ieleja (ar Lībānu– Jaunzemju saldūdens kaļķiežu iegulām un Sikspārņu alām)” uz “Kazu leja”;
 • “Daugavas Vārti (Slutišķu un Ververu krauja)” uz “Daugavas Vārtu kraujas”;
 • “Mālkalnes avots” uz “Mālkalnes avoti”;
 • “Ātraiskalns” uz “Ātrais kalns”;
 • “Muižarāju klintis” uz “Galmicu, Lejēju un Muižarāju klintis”;
 • “Riežupes Smilšalas” uz “Riežupes smilšu alas”;
 • “Ežurgu Sarkanās klintis” uz “Ežurgu klintis”;
 • “Veczemju klintis” uz “Veczemu klintis”;
 • “Lībiešu upuralas” uz “Kuiķuļu Upurala (Lībiešu Upuralas);
 • “Lauderu Velna dobe” ar “Dongu Valna dūbe”;
 • “Rundēnu Velna dobe” uz “Rundēnu Valna dūbe”;
 • “Kautraka gravas” un “Sviķupītes ielejas atsegumi” uz “Sviķupīte un Kautraka gravas”, divi dabas pieminekļi tiek apvienoti vienā;
 • “Bezdelīgu klintis un alas” uz “Bezdelīgu klintis un Dambjupītes alas”.

Dabas pieminekļu nosaukumi precizēti sadarbībā ar Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras Toponīmikas laboratorijas speciālistiem. Precizēti dabas pieminekļu nosaukumos lietotie vietvārdi atbilstoši reāli lietotajiem vietvārdiem; tāpat arī atsevišķi nosaukumi precizēti, lai precīzāk raksturotu objektu un būtu labskanīgāki.

Atbilstoši likuma „Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām” 13.panta ceturtajai daļai Dabas aizsardzības pārvalde nodrošina attiecīgo pašvaldību un zemes īpašnieku informēšanu.

Ar noteikumu projektu var iepazīties Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas mājas lapā (robežu shēma un izveides pamatojumu skatiet saitē: http://varam.gov.lv/lat/likumdosana/normativo_aktu_projekti/dabas_aizsardzibas_joma/?doc=26288 un https://www.daba.gov.lv/public/lat/iadt/dabas_pieminekli_geologiskie_objekti/ ).

Sīkāku informāciju par plānotajām minēto ģeoloģisko un ģeomorfoloģisko dabas pieminekļu robežām var uzzināt:

 • Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Dabas aizsardzības departamentā Peldu ielā 25, Rīgā, LV-1494, darba dienās no plkst. 9.00 līdz 16.00, iepriekš vienojoties par tikšanās laiku, vai elektroniski un telefoniski sazinoties ar Ivitu Ozoliņu, tālr. 66016789, e-pasts: ivita.ozolina@varam.gov.lv vai pasts@varam.gov.lv;
 • Dabas aizsardzības pārvaldes Dabas aizsardzības departamentā, Siguldā, Baznīcas ielā 7, LV-2150, darba dienās no 9.00 līdz 17.00, iepriekš vienojoties par tikšanās laiku, vai elektroniski un telefoniski  sazinoties pa tālr.67509545,     e-pasts daba@daba.gov.lv.

Rakstiskus priekšlikumus ar norādi „Priekšlikumi par ģeoloģisko un ģeomorfoloģisko dabas pieminekļu robežu izmaiņām” sūtīt pa pastu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai (adrese: Peldu iela 25, LV-1494, Rīga) vai arī elektroniski uz e-pasta adresi: ivita.ozolina@varam.gov.lv divu nedēļu laikā pēc paziņojuma publicēšanas. Juridiskām personām nepieciešams norādīt institūcijas nosaukumu, reģistrācijas numuru, priekšlikumu sniegšanas datumu un kontaktinformāciju, bet fiziskām personām – vārdu, uzvārdu, adresi un priekšlikumu sniegšanas datumu. Anonīmi iesniegumi netiks ņemti vērā.

Foto: Sandris Kuzmickis

Informāciju sagatavoja:

Maija Rēna
Sabiedrisko attiecību speciāliste
DABAS AIZSARDZĪBAS PĀRVALDE
Baznīcas iela 7, Sigulda, Siguldas nov., LV-2150
Mob.tālr.: 29272365
maija.rena@daba.gov.lv, www.daba.gov.lv