Jaunieši aicināti doties pieredzes apmaiņas braucienā uz Ventspils jauniešu māju

Jaunieši aicināti doties pieredzes apmaiņas braucienā uz Ventspils jauniešu māju Ikviens Skrundas novada jaunietis 13. jūnijā aicināts doties pieredzes apmaiņas braucienā uz Ventspili, lai izzinātu Ventspils jauniešu pieredzi, darbojoties Ventspils jauniešu mājā, lai rastu izpratni par jauniešu lomu Jauniešu domes, padomes darbībā, kā arī lai smeltos iedvesmu kā ikvienam līdzdarboties jauniešu padomē, ieklausoties biedrības “Ventspils Jauniešu dome” vadītāja Emīla Anškena vēstījumā. Savu dalību pieredzes apmaiņas braucienam jaunieši aicināti pieteikt līdz 12. jūnija plkst. 15.00, sazinoties telefoniski ar jaunatnes lietu speciālisti Baibu Eversoni (tālr. 29852292). Izbraukšana uz Ventspili plānota plkst. 10.00 no Lielās ielas 1A (tiekamies pie Skrundas novada multifunkcionālā jaunatnes iniciatīvu centra ieejas). Aptuvenais atgriešanās laiks – ap plkst. 21.00. VECĀKU ATĻAUJA Pieredzes apmaiņas brauciens ir viena no Skrundas novada pašvaldības projekta “Iedvesmojies! Dari Radi!” (līgums Nr. 2-25/4) aktivitātēm. Projekts tiek īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2017. gadam 1.2. apakšsadaļas “Atbalsts jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī saskaņā ar vietējā līmeņa patstāvīgajiem jaunatnes politikas plānošanas dokumentiem” valsts budžeta finansējuma ietvaros. Esi informēts par notiekošo – seko līdzi Skrundas novada multifunkcionālā jaunatnes iniciatīvu centra informācijai:
  • Facebook: @skrundasjauniesucentrs,
  • Twitter: @SkrundasJ,
  • Instagram: @SkrundasJC!
Informāciju sagatavojusi: Baiba Eversone, Skrundas novada pašvaldības jaunatnes lietu speciāliste