Jaunieši gatavo rotas

Jaunieši gatavo rotas 28.marta pēcpusdienā Skrundas jauniešu centrā norisinājās rotu gatavošanas nodarbība, kurā tika aicināti piedalīties Skrundas novada jaunieši. „Šī skaistā rotu gatavošanas ceturtdiena bija ļoti jauka. Mēs meitenes iemācījāmies, kā var diezgan viegli uztaisīt rotaslietas. Ceturtdienas pēcpusdiena bija lietderīgi izmantots laiks. Mēs varējām iegūt ko jaunu. Bija meitenes, kam labāk padodas, kam ne pārāk. Mēs izpalīdzējām cita citai. Tiešām bija labi pavadīta ceturtdienas pēcpusdiena. Meitenēm visām patika, visu darījām ar vislielāko prieku. Paldies,” sacīja Eva Beļska. Savukārt Agnese Grīnberga aizina: „Ir ļoti labi, ka tagad arī Skrundā ir Jauniešu dienas centrs. Tur varam pavadīt savu brīvo laiku lietderīgi un patīkami. Piemēram, šo ceturtdien mēs taisījām rotas. Šī nodarbe mums ļoti patika, mēs varējām radoši izpausties un vingrināties sīku rokdarbiņu strādāšanā. Mēs šeit gūstam pieredzi dažādās jomās, kas saistītas ar radošu domāšanu un atraktīvu strādāšanu. Šeit iegūstam arī jaunus draugus un šeit varam ar viņiem kopā pavadīt laiku. Jauniešu centrā mēs nodarbojamies ar jaunām un aizraujošām nodarbēm, un šeit ir labāk pavadīt laiku nekā sēdēt mājas pie datora vai kā citādi. Mums patiešām ir liels prieks par to, ka tagad ir vieta, kur varam labi pavadīt laiku!” Teksts un foto- Baiba Eversone