Jaunieši vada rotaļu pēcpusdienu PII "Liepziediņš"

Jaunieši vada rotaļu pēcpusdienu PII 4. novembra pēcpusdienā 14 Skrundas jaunieši devās uz pirmsskolas izglītības iestādi ”Liepziediņš”, kur vadīja rotaļu pēcpusdienu. Pirms pasākuma jaunieši cītīgi gatavojās – sadalījās grupās, no sava vidus izvēloties domubiedrus, ar kuriem spēs sadarboties, lai nodrošinātu aktivitāšu veiksmīgu norisi. Katra grupa, izvērtējot savus spēkus un varēšanu, sagatavoja aktivitāšu plānu, apzinot nepieciešamos resursus. Ņemot vērā iepriekšējā mācību gadā gūto pieredzi, jauniešiem jau pirms pasākuma bija skaidrs, ar kura vecuma bērniem viņi darbosies, un tas deva iespēju plānot katram vecumposmam atbilstošas aktivitātes. Gandarījuma sajūtu radīja jauniešu mobilitāte un rīcības patstāvība skolas brīvlaikā, noorganizējot tikšanos un ar mūsdienu tehnoloģiju palīdzību iesaistot citus jauniešus, kuri nevarēja piedalīties klātienē. Sagatavošanās posms bija gana rosīgs – ar pārtikas krāsām tika krāsoti makaroni, tika griezti krāsainie papīri, meklētas atbilstošas rotaļas, kā arī pildīti ”noslēpumainie” auduma maisiņi. Jaunieši kopā ar bērniem veidoja džungļu krelles, mozaīku glezniņas, ar taustes palīdzību kopīgi atklāja, kas atrodas ”slepenajos maisiņos”, izbaudīja balonu lietu, gāja rotaļās un dejoja, kā arī tika pie nelieliem roku dekoriem. Teksts un foto: Baiba Eversone, Skrundas novada pašvaldības Jaunatnes lietu speciāliste