Jaunieši var bez maksas iegūt profesiju

Jaunieši var bez maksas iegūt profesiju Sākusies ziemas uzņemšana 30 profesionālās izglītības iestādēs visā Latvijā, kas piedāvā jauniešiem vecumā no 17 līdz 29 gadiem bez maksas apgūt kādu no 62 profesijām Jauniešu garantijas projekta ietvaros. Mācības ilgs 1 vai 1,5 gadu, pieejama arī stipendija no 70 līdz 115 eiro mēnesī. Prasības jaunietim:
  • vecums - 17 - 29 gadi (ieskaitot);
  • pabeigta 9. vai 12. klase;
  • ar vai bez iepriekš iegūtas kvalifikācijas;
  • gadu pirms uzņemšanas nav iegūta profesionālā kvalifikācija.
Mācību programmām var pieteikties arī tie jaunieši, kas ir reģistrējušies Nodarbinātības valsts aģentūrā kā bezdarbnieki vai darba meklētāji. Dokumentus izglītības iestādēs var iesniegt no 1. decembra. 1,5 gada programmās mācības sākas jau 2015. gada 12. janvārī, bet 1 gada programmās – 23. februārī. Kāpēc izvēlēties tieši šīs mācību programmas? - Var saņemt stipendiju no 70 līdz 115 eiro mēnesī. - Iespēja iegūt profesijai nepieciešamo sertifikātu vai apliecību, ja to paredz konkrētā izglītības programma un tas nepieciešams darba tirgū, piemēram, autovadītāja apliecību. - Kvalifikācijas prakses laikā tiek apmaksāti ceļa izdevumi uz kvalifikācijas prakses vietu, izdevumi par naktsmītni (līdz 71 eiro mēnesī), civiltiesiskā apdrošināšana un obligātās veselības pārbaudes izdevumi, ja to paredz izvēlētās profesijas specifika. Jauniešiem ir iespēja apgūt, piemēram, lokmetinātāja, tērpu stila speciālista, apdares darbu strādnieka, vizuālās reklāmas noformētāja, kuģa pavāra, zobārsta asistenta, ēku siltinātāja, interjera dizaina speciālista, datorsistēmu tehniķa un citas profesijas. Vairāk par profesijām, uzņemšanas laikiem un nosacījumiem: www.niid.lv. Papildu informācija par projektu pieejama: www.viaa.gov.lv sadaļā ”VIAA īstenotie projekti”. Profesionālā izglītība ir ieguldījums Tavā nākotnē, ko finansē Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 7.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās neiesaistītu jauniešu nodarbinātību un izglītības ieguvi Jauniešu garantijas ietvaros" 2. kārtas projekts (identifikācijas Nr. 7.2.1.JG2). Darbība atbalstīta saskaņā ar Jaunatnes nodarbinātības iniciatīvu.            Teksts: Kristīne Keiča, sabiedrisko attiecību speciāliste Valsts izglītības attīstības aģentūra Komunikācijas un programmu publicitātes nodaļa Publicitātes foto