Jauniešiem iespēja pieteikties projektam "Communication 101"

Jauniešiem iespēja pieteikties projektam Līdz 22. jūlijam Kurzemes jauniešiem vecumā no 16-24 gadiem ir iespēja pieteikties Erasmus+ projektam par komunikācijas pamatiem un prasmēm jauniešu pieredzes apmaiņai "Communication 101", kas notiks no 8.-16. augustam. Ventspils Jauniešu dome sadarbībā ar Bulgārijas organizāciju "Vasil Levski"-"Gabrovo" un Čehijas organizāciju "Středisko volného času Déčko" izveidojuši projektu, lai neformālā gaisotnē jauniešiem sniegtu zināšanas par komunikācijas iespējām, komandas saliedēšanu, komandas spēlēm, uzstāšanās etiķeti, prezentācijas formām, drošību internetā un vēl daudz ko citu. Projekts norisināsies no 8.-16. augustam kempingā "Nabīte" pie Nabes ezera. Organizatori sadarbībā ar Erasmus+ projektu sedz transporta, izmitināšanas un ēdināšanas izmaksas, jaunietim jābūt gatavam visas dienas aktīvi piedalīties visās aktivitātēs. Papildu informācija par projektu pieejama šeit! Lai pieteiktu savu dalību, jāaizpilda anketa šeit: http://bit.ly/29by3y1 Dalībnieka profils:
Jaunietis, kurš nāk no mazpilsētas vai pilsētas, ir sociāli aktīvs, taču viņam ir grūtības komunicēt, viņš bieži maina sarunas tematu, nespēj noformulēt savas domas un tās argumentēt, bet jaunietis ir atvērts jaunām idejām, komunikācija un prezentēšana ir nozīmīga viņa nākotnes plānu īstenošanā. Ir vecumā no 16-24 gadiem, ir labas angļu valodas zināšanas, jo projekta sarunvaloda būs angļu, nav piedalījies līdzīgos projektos.
Projekts izveidots, jo Ventspils Jauniešu dome rīkotajos pasākumos novērojusi, ka jauniešiem ir nepietiekamas un neattīstītas zināšanas, komunikācijas un prezentēšanas jomā, kas izpaužas reālajā un virtuālajā vidē. Jaunietis sastopas ar grūtībām izteikt un pamatot savu viedokli, nonākot kontaktā ar citas tautības un vecuma pārstāvjiem komunicējot ar tiem citā valodā, kas nav jaunieša dzimtā valoda. Projekta mērķis – sniegt iespēju jauniešiem teorētiski un praktiski apgūt komunikācijas un prezentēšanas mākslas, kā arī pārvarēt komunikācijas barjeru, sazinoties ar partnerorganizāciju iesaistītajiem jauniešiem. Palīdzēt jauniešiem celt pašapziņu un vērtību citu vienaudžu acīs. Veicināt jauniešus pielietot apgūtās prezentēšanas metodes ikdienā un formālajā izglītībā. Projekta noslēgumā tiks izveidots informatīvs materiāls ar projekta laikā izstrādātajiem ieteikumiem un paņēmieniem sevis prezentēšanā. Nepilngadīgajiem dalībniekiem nepieciešama parakstīta vecāku atļauja par dalību projektā, kā arī parakstīts dalībnieka līgums par noteikumiem projekta laikā! Informācijas avots: jauniesi.ventspils.lv